Baner2
Kreatywne ciało w każdym wieku
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 511

Kategoria
Warsztaty
Miejsce realizacji
Nowosielec (woj. podkarpackie)
Zgłaszający
Anna Ulewicz
Cel projektu
Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu pozalekcyjnych warsztatów tanecznych i rękodzielniczych dla wielo-pokoleniowych uczestników z terenów wiejskich Nowosielca i okolic.
Opis projektu
Nowo powstałe Stowarzyszenie "Mieszkańcy z Pasją" zamierza zrealizować projekt, którego celem jest rozwijanie uzdolnień artystycznych i pobudzenie do kreatywnego działania mieszkańców w różnym wieku z terenów wiejskich Nowosielca i okolic/powiat niżański/przeprowadzając cykl pozalekcyjnych warsztatów tanecznych i rękodzielniczych Projekt zakończony zostanie wernisażem prac rękodzielniczych i przedstawieniem -tanecznym, do którego, choreografię uczestnicy sami zaplanują, podzielą swoje role w zespole twórczym, zaprojektują stroje kostiumy, dokonają wyboru muzyki, przydzielą sobie zadania na kolejne warsztaty. Zaplanowano wycieczkę do szkoły tańca Art Dance do Nowej Dęby na warsztaty taneczne. Zaplanowano warsztaty z tańca nowoczesnego i tradycyjnego poprowadzonych przez specjalistów- instruktorów oraz przez starszych mieszkańców, którzy podzielą się swoją pasją taneczną, na warsztatach rękodzielniczych lokalni artyści będą się spotykać i dzielić swoimi umiejętnościami artystycznymi. Zajęcia zaplanowano w budynku parafialnym w Nowosielcu nr 122, który wymaga małego remontu. Projekt zakłada proces rozwijania pasji i zainteresowań twórczych, artystycznych, zdobywania nowych umiejętności, kontaktów, integracji, poznawania swojej miejscowości przez uczestników, rozwijając umiejętności społeczne. Większa integracja ze społecznością lokalną poznanie potrzeb, problemów, określenie swojego miejsca w tym środowisku, mocnych i słabych stron, pobudzenie lokalnego patriotyzmu, a przede wszystkim uwierzenie w samego siebie spowoduje że, młodzi ludzie będą odważnie i trafnie podejmować życiowe decyzje. Środki z konkursu przeznaczone zostaną na koszty zorganizowania warsztatów tanecznych, rękodzielniczych, wycieczkę, mały remont, oraz na wernisaż i przedstawienie taneczne z mini poczęstunkiem na zakończenie projektu.

Thumb_logo_stowarzyszenia