Baner2
Projekt Dzieci Dzieciom
projekt z miasta na prawach powiatu

Głosów: 12

Kategoria
Warsztaty
Miejsce realizacji
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie)
Zgłaszający
Izabela Szynicka
Cel projektu
Budowanie kapitału społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym przypadku: dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej oraz osób starszych poprzez stworzenie wspólnego celu, nawiązania relacji, kontaktów międzypokoleniowych
Opis projektu
Projekt „Dzieci Dzieciom” powstał dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i samodzielność. Jego głównym celem jest wsparcie dzieci w jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć, jakim jest odebranie ich biologicznym rodzicom i przekazanie do rodziny zastępczej.
Narzędziem minimalizującym stres takiego dziecka ma być maskotka – miś uszyty przez dzieci z rodzin zastępczych. Co czuje dziecko zabierane z biologicznej rodziny, ze znanego mu środowiska, nieważne jak nieprawidłowo funkcjonującego? Co się stanie, gdy za pośrednictwem małego misia spotka się dwójka dzieci – każde stojące po innej stronie lustra? Optymizm, poczucie bezpieczeństwa i miłość.
Celem jest wsparcie dzieci w jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć, jakim jest odebranie ich biologicznym rodzicom i przekazanie do rodziny zastępczej. Narzędziem minimalizującym stres tego dziecka ma być maskotka – miś uszyty przez dzieci z rodzin zastępczych, które mają podobny bagaż doświadczeń wraz z osobami starszymi. Drugim celem jest nauczenie dzieci empatii, chęci niesienia pomocy innym, a także podstawowych elementów szycia. Zaangażowanie osób starszych, często samotnych, zaspokoi potrzebę bycia potrzebnym, a ich doświadczenie i umiejętności będą ogromną wartością warsztatów. Projekt integruje między pokoleniowo mieszkańców. Misie, które będą efektem warsztatów przyniosą wiele radości z wykonania własnej pracy i możliwości obdarowania drugiej osoby. Projekt służyć ma głównie: Dzieciom, które zostaną odebrane biologicznym rodzicom, przytulanka ma dodać im sił i wiary. Jego zadaniem jest łagodzenie stresu, uspokojenie dziecka i ofiarowanie mu względnego poczucia bezpieczeństwa. Dzieciom, które są już w rodzinach zastępczych – nauczy je empatii, zrozumienia oraz chęci niesienia pomocy innym dzieciom w podobnej sytuacji. Wejście dziecka do rodziny zastępczej jest sytuacją ogromnie trudną. Taki ogromny natłok zmian powoduje stres i zaburzenia zachowania. Dziecko bardzo silnie przeżywa poczucie straty bliskich osób i ważnych miejsc, z którymi było związane. Nie rozumie dlaczego zostało wyrwane ze swojego środowiska. Zespołowi dokonującemu interwencji, miś pomoże nawiązać kontakt z dzieckiem, uspokoić je i wykonać odpowiednie czynności, zgodnie z procedurą. Osobom starszym, samotnym – pomoże zaspokoić potrzebę bycia potrzebnym. Chęcią do podjęcia działań jest budowanie kapitału społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym przypadku: dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej oraz osób starszych poprzez stworzenie wspólnego celu, nawiązania relacji, kontaktów międzypokoleniowych. Łącznikiem tych pokoleń będzie wspólna misja i chęć pomocy innym.
Potrzeby: integracja, uczenie się między pokoleniami, zorganizowania zajęć pozwalających na nawiązanie nowych relacji dzieci i osób starszych. Zajęcia są odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego społeczny. Realizacja projektu pomoże wpłynąć na świadomość społeczną o istniejącym problemie.
Główny problem to brak oferty zajęć integrujących społeczność zagrożoną wykluczeniem
społecznym, co powoduje ich powolną degradację społeczną i intelektualną. Zmiany w
otoczeniu po projekcie: integracja środowiska ludzi młodych z osobami starszymi, zwiększy się rozwój osobowościowy, społeczny, atrakcyjne spędzenie czasu wolnego (nowe pasje).

Thumb_kikulski__1_