Baner2
DZIEWCZYNY I... MASZYNY
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 89

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Jaszkowo (woj. wielkopolskie)
Zgłaszający
Karolina Augustyniak
Cel projektu
Celem projektu jest rozwój idei współdziałania społeczności lokalnej zmierzającej do aktywizacji społecznej i integracji międzypokoleniowej oraz międzynarodowej poprzez organizację, dla mieszkańców gminy Brodnica i napływowych obcokrajowców, warsztatów kr
Opis projektu
Planowany projekt jest pochodną założenia, że jakość życia mieszkańców wsi zależy głównie od nich samych. Rozwijanie zdolności drzemiących w ludziach, ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu czy też wyeksponowanie tego, co w historii obszaru najciekawsze (np. kultywowanie chęci niesienia pomocy propagowanej przez bł. Bojanowskiego) – to tylko niektóre pomysły w jaki sposób można zainwestować w wiejską rzeczywistość. A kolejnych propozycji wciąż przybywa zgodnie z zasadą, że nawet najmniejsze wydarzenia dają początek czemuś, co nadaje znaczenia otoczeniu swą siłą, by w przyszłości, dalekiej czy bliskiej, konsekwencją swojego działania doprowadzać do rzeczy większych.
Pojęcie „wspólnota lokalna” często kojarzy się bardziej z określonym terytorium niż z poczuciem przynależności do danej wspólnoty. Poszczególne jednostki nie identyfikują się z własną społecznością, a co się z tym wiąże – zanika poczucie odpowiedzialności za lokalne (sąsiedzkie) sprawy. Grupy mieszkańców obejmujące daną gminę czy wieś nie mają swojego ośrodka, wokół którego koncentrowałoby się ich życie. Brak jest miejsc, gdzie można by wspólnie pracować dla rozwiązywania środowiskowych problemów i potrzeb. Organizacje pozarządowe najczęściej skoncentrowane są na pomocy wybranym grupom dotkniętym konkretnym problemem.
Każdy kto angażuje się w jakąkolwiek działalność społeczną łatwo zauważy, że jednym z najpoważniejszych problemów, z którymi stykamy się, jest przekonanie ludzi, że warto pracować na rzecz zaspokajania własnych (społeczności lokalnych) potrzeb.
Podobne zależności występuje w „maleńkiej” wiejskiej gminie Brodnica, w której miejscowe kobiety organizują się wokół rozwiązywania lokalnych problemów, przeprowadzając różnorodne warsztaty, spotkania, itp. Duża trudność w aktywizowaniu potęgowana jest charakterem i mentalnością mieszkańców, uwarunkowana rolniczym charakterem gminy.
Gmina Brodnica leży niecałe 40 km na południe od Poznania. Jest to niewielka wielkopolska gmina, którą zamieszkuje 4.906 mieszkańców, w tym 2.423 kobiet (dane z 2015r). W gminie nie funkcjonuje żaden ośrodek kultury, jedyną placówką jest Biblioteka Publiczna (działające od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15, w wybrane dni od 8-17 oraz filia w Manieczkach), dlatego Brodnica jest gminą
o utrudnionym dostępie do oferty kulturalno-rozwojowej. Od kilku lat tę „lukę” w rozwoju przejęły działające w gminie stowarzyszenia. Jednym z nich jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej GNIAZDO, które powstało 2011 roku i obecnie skupia 20 członków. Jednym z celów Towarzystwa jest rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa przyrodniczego. W ramach Towarzystwa GNIAZDO funkcjonuje od 2017 roku nieformalna grupa kobiet JASZKOWIANKI, skupiająca głównie mieszkanki z Jaszkowa i okolicznych wsi, ale adresatami ich działalności są chętne do współpracy kobiety z terenu powiatu śremskiego. JASZKOWIANKI w 2017 r. zorganizowały i przeprowadziły między innymi: warsztat pieczenia chleba, kiszenia różnorodnych warzyw, razem z TPZB Gniazdo Kino Plenerowe w Szołdrach z okazji 50-lecia kręcenia w Szołdrach filmu pt.: „Skok” w reżyserii Kazimierza Kutza, warsztat zbierania, suszenia i przetwarzania ziół i odpowiedniego ich stosowania, spotkanie z Szymonem Hołownią. Czynnie uczestniczyły również w rajdach rowerowych, imprezach lokalnych: Dzień Korbola i Dzień Hymnu Polskiego. Działalność JASZKOWIANEK opiera się na wizji edukacyjnej bł. Edmunda Bojanowskiego, który trwale związany był z Jaszkowem. Bojanowski stawiał na edukację społeczeństwa (zgłębianie wiedzy przedmiotowej oraz nauka praktycznych umiejętności niezbędnych człowiekowi do życia) oraz niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. W związku z dużym napływem w ostatnich dwóch latach Ukraińców, JASZKOWIANKI kierują ofertę warsztatów i innych działań również do nich np. plakaty i komunikaty o spotkaniach / warsztatach są także przygotowane w języku ukraińskim.
Kolejną inicjatywą i przedmiotem projektu jest zakupienie 10 maszyn do szycia oraz materiałów, nici
i nożyczek oraz zorganizowanie 5 warsztatów szycia i kroju dla kobiet w miejscowościach: Jaszkowo, Żabno, Grzybno, Manieczki, Esterpole. Warsztaty będą prowadzone w świetlicach wiejskich. Jeden warsztat tzw. „warsztat startowy” będzie trwał 2 godziny i będzie prowadzony przez specjalistę – krawcową. Będzie obejmował: instruktaż obsługi maszyny i proste szycie np. fartuszków, poduszki, itp. W każdym warsztacie planuje się że udział weźmie ok. 10 kobiet, łącznie 50 pań . Kolejnym etapem będzie nawiązanie współpracy z kobietami – mieszkankami gminy Brodnica, które potrafią szyć i kontynuacja warsztatów szycia i kroju (wyłonienie Liderek Kroju i Szycia). Dawniej na wsi działały koła gospodyń wiejskich, które w Brodnicy całkiem zaprzestały swojej działalności. Z pokolenia na pokolenie starsze kobiety uczyły młodsze podstawowych prac domowych: szycia, szydełkowania, robienia na drutach, gotowania, pieczenia, przygotowywania ozdób świątecznych i in. Projekt po części ma być odpowiedzią na brak takich spotkań, które z resztą nie tylko skupiały się na przeprowadzeniu określonych czynności, ale również były możliwością prowadzenia przez kobiety dyskusji na różnorodne tematy.
Zakup maszyn umożliwi nawiązanie współpracy z innymi sołectwami i kobietami w gminie Brodnica poprzez organizowanie regularnych warsztatów kroju i szycia, integrujących panie z różnych pokoleń. „Mobilność” maszyn jest ich dużym atutem, gdyż mogą służyć mieszkańcom wielu wsi i nie tylko. Towarzystwo GNIAZDO będzie nieodpłatnie użyczać maszyny, na podstawie rejestru, mieszkankom wsi,
w których będą odbywały się warsztaty. Warsztaty są też atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu poprzez rozwijanie umiejętności manualnych oraz wspólne działanie na rzecz innych instytucji, podmiotów lub też lokalnych imprez np. szycie upominków dla seniorów, ozdób do świetlic wiejskich, rozetek i flag na święta państwowe, itp. Takie zajęcia mogą być też ciekawą formą kształcenia dla szkół, gdzie np. w zakresie zajęć technicznych lub plastycznych uczniowie będą mogli coś uszyć.
Ważne jest również to, że nie każda mieszkanka posiada lub może nabyć maszynę do szycia, a bardzo chce nauczyć się szyć. Specjaliści prowadzący warsztaty często przyjeżdżają ze swoim sprzętem, z którego nie można skorzystać przy dalszych warsztatach lub konkretnych pracach krawieckich. Dlatego zakup maszyn do szycia, pakietu startowego materiałów, nożyczek, nici i innych produktów pasmanteryjnych oraz przeprowadzenie warsztatów umożliwi zrealizowanie celu.

Thumb_dziewczyny_i_maszyny-page-001