Baner2
POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ BUDUJEMY INTEGRACJĘ
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 801

Kategoria
Animacja przestrzeni
Miejsce realizacji
ŁABĘDZIÓW (woj. świętokrzyskie)
Zgłaszający
Agnieszka Orlińska
Cel projektu
Aktywizacja poprzez integrację mieszkańców wsi Łabędziów- miejsce biesiadowania.
Opis projektu
Głównym celem projektu „Poprzez współpracę budujemy integrację” jest pobudzenie aktywności lokalnej społeczności poprzez uatrakcyjnienie wiejskiej przestrzeni publicznej, poprzez budowę altany drewnianej i zagospodarowanie miejsca na ognisko zakończone wspólną zabawą integracyjną.
Niska intensywność oddolnych działań jest kluczowym problemem w obszarze integracji społecznej mieszkańców wsi Łabędziów, która liczy juz 250 mieszkańców. Aby przeciwdziałać pogłębianiu się tych negatywnych tendencji, jak zatracenie tożsamości lokalnej, brak więzi sąsiedzkich, podjęto decyzję o realizacji niniejszego projektu, który będzie realizowany na terenie miejscowości Łabędziów przy aktywnym udziale mieszkańców.
Tendencje wzrostu liczby mieszkańców również odnotowano w miejscowości Łabędziów, głównie ze względu na bliskość miasta wojewódzkiego Kielce, jak i zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który wskazał nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne.
Chęć realizacji przedsięwzięcia mającego na celu przygotowania zakątku integrującego lokalna społeczność, z wyznaczonym miejscem na ognisko, budową altany zostało podyktowane inicjatywą mieszkańców wsi podczas Zebrania Wiejskiego. Projekt ten oprócz pobudzenia tożsamości lokalnej, ma również na celu zachęcenia mieszkańców do różnych inicjatyw mających na celu uatrakcyjnienia miejsc publicznych w miejscowości. W tym celu oczyszczono ciek wodny w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017, który przebiega przez wskazany teren, gdzie będzie realizowany projekt. Zmotywowani tym przedsięwzięciem mieszkańcy podjęli inicjatywę stworzenia miejsca zachęcającego do odpoczynku i spotkań z sąsiadami.
Miejsce to będzie również wykorzystywane, jako miejsce odpoczynku, przez mieszkańców pobliskich miejscowości, którzy często korzystają ze ścieżki rowerowej biegnącej przez Łabędziów, jak również podczas organizowaniu Pikników Rodzinnych.
Zrealizowanie tego przedsięwzięcia to nie tylko stworzenia atrakcyjnego miejsca relaksu, ale przede wszystkim miejsca do odnowienia, bądź nawiązania więzi sąsiedzkich, które przyczynia się do zainicjowania kolejnych etapów mających na celu poprawienie estetyki przestrzeni wiejskiej społeczności, która pobudza aktywność ludzką, a jej fizyczne walory wpływają na charakter danej społeczności.
Głównym celem projektu jest aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wspólne działanie na rzecz uatrakcyjnienia wspólnej przestrzeni wiejskiej. Rezultatem projektu będzie powstanie przestrzeni do relaksu i wspólnego biesiadowania, z którego będą korzystać wszyscy mieszkańcy Łabędziowa w 100%, a także okazjonalnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Morawicy. Stworzone miejsce będzie wykorzystane w pełni, będzie zarazem miejscem, które będzie inspirować do kolejnych wspólnych przedsięwzięć w celu podniesienia jego estetyki.
Sołtys-

Thumb__ab_dzi_w1
Thumb__ab_dzi_w_2