Baner2
Odnowienie tradycji strażackich poprzez remont i zagospodarowanie klubu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Chorkach.
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 658

Kategoria
Warsztaty
Miejsce realizacji
Chorki (woj. łódzkie)
Zgłaszający
Jacek Sochacki
Cel projektu
Dokonanie remontu i zagospodarowanie pomieszczeń należących do OSP Chorki z przeznaczeniem na Klub Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, adres: Chorki 31, 99-150 Grabów.
Opis projektu
Osią projektu jest stworzenie miejsca spotkań o nazwie Aktywator – Klub Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Chorkach. Uczestnicy projektu samodzielnie zaprojektują i zagospodarują pomieszczenie, które stanie się przestrzenią do realizacji własnych pomysłów i projektów, miejscem, w którym młodzież będzie mogła nauczyć się nowych rzeczy o rzemiośle strażackim i ratowniczym, pracy w zespole (grupie) czy po prostu spędzić wspólnie wolny czas.
Na terenie wiejskim często obserwuje się brak przygotowania młodzieży do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych wypadkach wynikających z życia codziennego, takich jak zranienia, złamania, krwotoki, oparzenia, opieka nad poszkodowanym do przyjazdu karetki. Największe nasilenie tych zdarzeń ma miejsce w okresie intensywnych prac gospodarskich: wiosna, lato, jesień, kiedy dzieci i młodzież pomagają swym rodzicom bądź pozostają bez opieki. Taki stan rzeczy nakazuje podjąć działania. Na terenach wiejskich, w miejscowościach oddalonych od punktów opieki zdrowotnej brakuje środków na funkcjonowanie kół ratowniczo-pożarniczych, które między innymi prowadziłyby zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi sprzętu pożarniczego.
Efektem projektu będzie powstanie klubu MDP o nazwie Aktywator, podwyższenie umiejętności teoretycznych i praktycznych młodzieży z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przedmedycznej.
Z pomocą nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach, młodzież przygotuje wystawę dokumentującą historię OSP w Chorkach i prezentację pokazującą jej przeszłość. Zainicjuje wspólne z mieszkańcami działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Cała grupa wspólnie zrealizuje i zaplanuje poszczególne działania. Na zakończenie projektu młodzież w ramach Klubu Aktywator zaprezentuje efekty swojej działalności szerokiej publiczności lokalnej. Zostanie wyświetlony film i prezentacja multimedialna, goście obejrzą przygotowaną wystawę.

Thumb_logo_mdpchorki2