Baner2
"Leśna polana na skraju wsi"
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 498

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Babice (woj. opolskie)
Zgłaszający
Wioletta Linczewska
Cel projektu
Celem podstawowym jest utworzenie „leśnej polany” w pobliżu naszej zabudowy jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców.
Opis projektu
Cel zagospodarowania:
Wyznaczonym celem zagospodarowania jest uporządkowanie przestrzenne otoczenia z nastawieniem na zachowanie dbałości o środowisko. Wszelkie elementy małej architektury mają stanowić jedynie uzupełnienie funkcjonalne i z zasadny nie mają górować nad otoczeniem. Celem podstawowym jest utworzenie „leśnej polany” w pobliżu naszej zabudowy jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców.
Opis założeń projektowych:
Określając cel projektu określiliśmy również założenia projektowe. Projekt przestrzenny miał zachować naturalność otoczenia a wprowadzane elementy architektoniczne nie miały górować nad otoczeniem. W ten sposób został wyznaczony punkt centralny obszaru stanowiący środek okręgu będącego naszą „leśna polaną”. Wnętrze okręgu, którego promień wynosi ok. 16 m ma być miejscem użytkowanym przez mieszkańców. Natomiast jego zewnętrzna strona to zachowanie naturalnej bioróżnorodności wzmocnionej projektowanymi nasadzeniami. W części zachodniej zaprojektowano w skarpie taras widokowy o pow. ok. 20 m² wzniesiony nad poziomem punktu centralnego o 1 m. W części północno – wschodniej wyznaczono miejsce spotkań o nawierzchni betonowej z kostki brukowej, przy której będzie usadowiona siłownia zewnętrzna, oraz zostanie ogrodzony teren naszej polany. Uzupełnieniem tego miejsca jest punkt czerpalny wody – ogólnodostępny. Strona południowa została zagospodarowana poprzez wyznaczenie miejsca na wiatę oraz tablice informacyjne 2 x 1,5 x 3 szt. Uzasadnienie i dobór zastosowanych gatunków roślin:
Zgodnie z zapisami Planu Rozwoju Miejscowości Babice obejmującego walory szaty roślinnej na terenie sołectwa dominują lasy mieszane z przewagą dębu, świerka, brzozy, lipy, klonu i olchy. Dlatego też postawiliśmy na trzy gatunki drzew dominujących tj. lipa, brzoza i świerk.
Opis proponowanych elementów małej architektury:
Dla zagospodarowania obszaru wyznaczono do zabudowy: - ławki parkowe z oparciem w ilości 10 szt. - punkt czerpalny wody podłączony do sieci wodociągowej: 1 szt. - wiata: 1 szt. - taras: 1 szt. - kosze na śmieci: 3 szt. - tablice informacyjne: 3 szt. - elementy siłowni zewnętrznej: 8 szt. - ogrodzenie terenu oraz oświetlenie latarniami solarnymi.
Na terenie działki znajdują się dwa słupki naciągowe do gry w siatkówkę – stan istniejący.
Jeśli udało by się uzyskać dotację chcielibyśmy zacząć od ogrodzenia terenu by zabezpieczyć przed przebywaniem zwierząt zarówno dzikich np. saren jak i domowych tj. psy.

Thumb_plan_zagospodarowania
Thumb_wp_20170522_19_54_23_pro Thumb_wp_20170522_19_55_34_pro Thumb_wp_20170522_19_55_41_pro Thumb_wp_20170525_19_25_40_pro Thumb_wp_20170525_19_25_45_pro