Baner2
Kultura i sport
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 74

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Bydlin (woj. małopolskie)
Zgłaszający
Barbara Pietrzak-Struzik
Cel projektu
Głównym celem jest wzrost wzmocnienia więzi wspólnotowych mieszkańców Bydlina i okolic, wzrost umiejętności działania w grupie, zwiększenie umiejętności i wiedzy w zakresie kultury i sportu
Opis projektu
Nasza wieś położona jest na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Projekt będzie realizowany głównie na terenie wsi Bydlin, gm. Klucze, pow. olkuski. Spotkania będą odbywać się na terenie kompleksu sportowego Ludowego Klubu Sportowego Legion w Bydlinie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bydlinie lub w obiektach poza naszą miejscowością. Projekt skierowany jest do mieszkańców Bydlina oraz okolicznych miejscowości. Odpowiada na potrzeby aktywnego i wspólnego działania mieszkańców Bydlina i okolic. Mieszkańcy sygnalizują, że mają potrzebę spotkania z innymi, poznania pasji innych osób, stworzenia nowych atrakcji lub aktywnego spędzenia czasu. Nasz projekt wpłynie na zaktywizowanie mieszkańców naszej wsi i okolic oraz zintegrowanie społeczności poprzez spotkania i wspólne działania.
Głównym celem projektu jest wzrost wzmocnienia więzi wspólnotowych mieszkańców Bydlina i okolic, wzrost umiejętności działania w grupie, zwiększenie umiejętności i wiedzy w zakresie kultury i sportu
Pozostałe cele:
-wzrost umiejętności i kompetencji w zakresie aktywnego spędzania czasu,
-zmniejszenie zagrożeń, związanych z problemem wykluczenia społecznego, samotnością,
-wzrost wiedzy na temat tożsamości narodowej, wartości patriotycznych
Korzyści, jakie odniosą uczestnicy projektu:
-wzmacnianie współpracy, solidarności lokalnej społeczności (np. przez odtwarzanie wspólnych tradycji, przekraczanie podziałów między ludźmi)
-tworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji (np. przez tworzenie nowych wydarzeń, okazji o charakterze publicznym: przedstawień, wystaw, przestrzeni, w których mieszkańcy mogą spotykać się, spędzać czas)
- tworzenie możliwości do uczenia się, kształcenia, rozwoju osobistego w społeczności
Przeprowadzimy następujące działania:
Spotkania sportowe - rozwijanie i propagowanie aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dla osób w różnym wieku oraz posiadających różną sprawność fizyczną. Prowadzone będą m. in. zajęcia z łucznictwa, piłki nożnej, gimnastyki ogólnorozwojowej.
Spotkania teatralne - w czasie warsztatów prowadzone będą zajęcia dla dzieci i dorosłych, rozwijające ich wrażliwość artystyczną, pamięć, poczucie estetyki, umiejętność współpracy. Uczestnicy przygotują scenografię, kostiumy, dekoracje oraz dadzą okolicznościowy występ. Będzie również możliwość zapoznania się z pracą profesjonalnych aktorów, z ich warsztatem poprzez udział w występie grupy artystów.
Projekt realizować będzie Koło Społeczno-Historyczne w Bydlinie we współpracy z lokalnymi organizacjami, instytucjami oraz wolontariuszami.

Thumb_bydlin_2017