Baner2
Wyrażamy siebie w tańcu.
projekt z miasta na prawach powiatu

Głosów: 205

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Myslowice (woj. śląskie)
Zgłaszający
Zofia Borkowska
Cel projektu
Wykorzystanie elementów Choreoterapii w pracy z dzieckiem.
Opis projektu
Ruch towarzyszy nam każdego dnia, jest naturalna potrzebą każdego człowieka, a zwłaszcza dziecka. Ruch podczas zabaw i tańców jest ulubioną formą zajęć dla większości uczniów zarówno pełno jak i niepełnosprawnych, ponieważ pozwala odreagować napięcia, daje możliwość radosnego i spontanicznego ,,wyżycia się”. Nasz indywidualny ruch wyraża nasze życie, odzwierciedla nasz charakter, osobowość, pokazuje lęki, bariery, kompleksy. Ruch stymuluje rozwój fizyczny i umysłowy pobudzając aktywność zarówno dzieci jak i dorosłych.
Podstawowe elementy zabaw muzycznych i tańca takie jak rytm, ruch mogą pomóc osobom niepełnosprawnym wyrazić bez słów to, co się dzieje w głębi ich samych, odzyskać harmonię w różnych sferach swojego życia. Dlatego też taniec może stać się czynnikiem terapeutycznym.
Terapia poprzez ruch, taniec – Choreoterapia - powstała w latach 50-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Jest to metoda wszechstronnego działania, która otwiera przed ludźmi duże możliwości. Pozwala zaistnieć każdemu uczestnikowi zajęć, wyrazić własne „ja”. Choreoterapia zaliczana jest do szerokiego nurtu działań arteterapeutycznych. Celem nie jest opanowanie czy doskonalenie określonych technik tanecznych lub figur, a odnalezienie w tańcu samego siebie, wyrażenie swojej osobowości. Taniec zawiera elementy usprawniające, rozwija równowagę i koordynację ruchów. Terapia tańcem jest również atrakcyjnym środkiem pracy z osobami nadpobudliwymi, nerwowymi, nieśmiałymi. Ruch w połączeniu z muzyką uczy koordynacji całego ciała, pomaga fizycznie wyrazić wewnętrzne uczucia i emocje, dzięki czemu zaspokajane są podstawowe potrzebny psychiczne i społeczne dziecka. Ruch i muzyka wpływa na odczucie radości i przynosi odprężenie.
Wartości lecznicze tańca to przede wszystkim : społeczny charakter tańca, motoryczna różnorodność i atrakcyjność form tanecznych, możliwość korzystnego oddziaływania na psychikę poprzez muzykę, ruch i bezpośredni kontakt z ludźmi.
Cele ogólne:
- rozwijanie zainteresowań,
- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
- podnoszenie swojej samooceny,
- wyrażanie własnego ja,
- zwiększenie świadomości własnego ciała i ruchu,
- pokonywanie barier nieśmiałości, strachu, lęku
- rozładowanie nadmiaru energii i agresji,
- umiejętność współpracy w grupie,
- przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym;
Cele szczegółowe:
- doskonalenie koncentracji uwagi, umiejętności słuchania,
- usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowo - słuchowej,
- kształtowanie orientacji przestrzennej i uświadamianie poczucia kierunku w odniesieniu do własnej osoby,
- zaspakajanie potrzeby ruchu,
- rozwijanie poczucia rytmu i elastyczności,
- usprawnianie motoryki małej i dużej,
- rozwijanie wyobraźni poprzez możliwość wyrażania swoich uczuć, emocji,
- ćwiczenie cierpliwości, wytrwałości,
- wyciszanie poczucia niepokoju oraz nauka doznawania uczucia satysfakcji i zadowolenia,
- wyrabianie prawidłowej postawy ciała,
- rozwijanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności naśladowania,
- podnoszenie wiary we własna wartość i przydatność społeczną,
- nauka różnych tańców.

Thumb_20170405_122541
Thumb_20160922_122015 Thumb_20170112_115036 Thumb_20160923_102734 Thumb_20160922_115229 Thumb_20161018_083107