Baner2
MAMO, TATO CO WY NA TO Grupa zabawowa dla dzieci i rodziców z dzielnicy Targówek
projekt z miasta na prawach powiatu

Głosów: 367

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zgłaszający
Magdalena Sawińska
Cel projektu
Integracja i aktywizacja społeczna rodziców i dzieci z obszaru Targówka, zawiązanie lokalnej wspólnoty, poprawa jakości czasu spędzanego z dziećmi, podkreślenie wartości wspólnej zabawy oraz jej wpływu na rozwój dzieci, budowanie i wzmacnianie relacji
Opis projektu
Projekt grupy zabawowej MAMO, TATO CO WY NA TO stanowi ofertę dla dzieci w wieku od kilku miesięcy do ok. 5 lat, szczególnie tych, które nie korzystają z opieki żłobków i edukacji przedszkolnej, oraz dla ich opiekunów, zamieszkujących obszar dzielnicy Targówek.

Zakłada zorganizowanie cyklu cotygodniowych, bezpłatnych, dwugodzinnych spotkań, sprzyjających nawiązywaniu znajomości i integracji rodziców i dzieci poprzez stworzenie przestrzeni i warunków do wspólnej zabawy, czytania, inscenizacji i projekcji bajek, działań twórczych, wzajemnej wymiany doświadczeń, współuczestniczenia w aktywnościach proponowanych przez animatora. Przewiduje zaangażowanie opiekunów i dzieci we współtworzenie scenariuszy i programu zajęć, aby jak najtrafniej odpowiedzieć na ich aktualne potrzeby i zainteresowania.

Spotkania w ramach grupy zabawowej są szansą, szczególnie dla dzieci nieuczęszczających do żłobków i przedszkoli, na kontakt z rówieśnikami. Stanowią zaproszenie do uczestniczenia w życiu lokalnej wspólnoty oraz jej współtworzenia od najmłodszych lat, wpływają korzystnie na rozwój społeczny i poznawczy dzieci. Dają także możliwość wsparcia merytorycznego opiekunów w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy na temat wspomagania rozwoju dzieci poprzez korzystanie z doświadczeń i wiedzy animatora oraz współuczestników projektu.

Pozyskane fundusze zostałyby przeznaczone na aranżację bezpiecznej i inspirującej do twórczej zabawy przestrzeni oraz zakup niezbędnego sprzętu (m.in. projektora, gier, książek, elementów toru przeszkód, instrumentów, chusty animacyjnej, płyt z muzyką, teatrzyku, materiałów plastycznych). Po zrealizowaniu projektu w ramach konkursu, pozyskane wyposażenie stanowiłoby zaplecze do kontynuacji działań na rzecz tworzenia i umacniania lokalnej wspólnoty i aktywizacji społecznej małych dzieci.

Projekt byłby realizowany w salach udostępnionych nieodpłatnie przez dzielnicową bibliotekę oraz lokalną klubokawiarnię.

Thumb_grupa_zabawowa