Baner2
Ogród zmysłów na Wiskitnie
projekt z miasta na prawach powiatu

Głosów: 719

Kategoria
Animacja przestrzeni
Miejsce realizacji
Łódź (woj. łódzkie)
Zgłaszający
Marta Klimanek
Cel projektu
Celem projektu jest stworzenie przy siedzibie Fundacji Mamy Serce ogólnodostępnego "ogrodu zmysłów" dla podopiecznych Fundacji oraz mieszkańców Osiedla Wiskitno.
Opis projektu
Na działce przylegającej do budynku w którym mieści się lokal przyznany Fundacji Mamy Serce przez m. Łódź zamierzamy stworzyć tzw. ogród zmysłów w celu zagospodarowania terenu oraz umożliwienia podopiecznym Fundacji Mamy Serce -
dzieciom i ich rodzicom oraz mieszkańcom osiedla Wiskitno i udostępnienia tego terenu w celu rekreacyjno-poznawczym. Dzieci z wrodzonymi wadami serca, które są bezpośrednimi beneficjantami działań Fundacji, spędzają bardzo wiele czasu w szpitalu w trakcie hospitalizacji. W lokalu przyznanym przez m. Łódź tworzymy Centrum
Serduszkowo, które ma udzielać wsparcia rodzicom hospitalizowanych pacjentów. Będą mogli tutaj poczekać na konsultację w szpitalu, odpocząć od codzienności szpitalnej w trakcie hospitalizacji dziecka, spotkać się z psychologiem i grupą wsparcia dla rodziców, przygotować posiłek czy zrobić pranie. Zamierzamy zagospodarować teren działki przylegającej do budynku tak, aby w ciepłe dni stanowił dodatkowe miejsce wypoczynku i rekreacji oraz doznań tak niezbędnych w trakcie rekonwalescencji i rehabilitacji. Planujemy odpowiednie przygotowanie ścieżek, nasadzeń tak, aby pobudzały o każdej porze roku zmysły naszych podopiecznych, a także, aby służyły okolicznym mieszkańcom. Będą one również przyczynkiem do poznania gatunków roślin i ich wpływu na nasze życie (odpowiednie oznakowanie tabliczkami). Nie ma takiego terenu w najbliższej okolicy. Na terenie ogrodu planujemy zorganizować imprezy
okolicznościowe zgodne z porami roku.
Zakładamy, że bezpośrednim rezultatem projektu będzie stworzenie czynnego "ogrodu zmysłów" dostępnego dla wszystkich zainteresowanych aktywizacją swoich zmysłów oraz wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Z ogrodu będą korzystali mali
pacjenci Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii ICZMP przybywający do Łodzi z całego kraju oraz mieszkańcy Osiedla Wiskitno.
Ogród będzie dostępny o każdej porze roku dając wytchnienie od codzienności, relaks i odpoczynek. Kontakt z zaprojektowaną i zagospodarowaną przestrzenią będzie walorem podkreślającym jak ekologia wpływa na nasze życie, a nasze życie na otaczającą nas
przyrodę

Thumb_mamy_serce_p
Thumb_fantomy