Baner2
„W JERZYKOWIE RZĄDZI BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE”.
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 2

Kategoria
Warsztaty
Miejsce realizacji
Jerzykowo (woj. wielkopolskie)
Zgłaszający
Magdalena Klorek
Cel projektu
Potrafimy dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
Opis projektu
SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU W JERZYKOWIE RZĄDZI BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE.

Na jakie problemy i potrzeby lokalnej społeczności odpowiada projekt?
Projekt maja na celu zagospodarowanie w atrakcyjny sposób ferii zimowych dla dzieci z Jerzykowa i okolic. Dzieci zazwyczaj spędzają czas w szkolnej świetlicy lub w domu przed komputerem. Niestety, we wsi Jerzykowo nie ma ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej czy środowiskowej proponującej jakiekolwiek zajęcia popołudniowe, feryjne dla dzieci i młodzieży. Realizacja projektu pokaże dzieciom i rodzicom w jaki sposób przygotowywać zdrowe posiłki. Umożliwi też rozwój zainteresowań kulinarnych. Ponadto podczas spotkań ze strażakami z miejscowego oddziału Straży Pożarnej dzieci poznają zasady udzielania pierwszej pomocy. Natomiast policjanci z Komendy Miejskiej w Pobiedziskach przypomną zasady ruchu drogowego.
Jakie działania obejmuje projekt?
Działania ujęte w projekcie to cykl praktycznych zajęć kulinarno-dietetycznych mających na celu propagowanie zdrowych nawyków żywnościowych. Projekt zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych dla 20 dzieci w wieku 7-10 lat. Zaplanowano 5 bloków tematycznych prowadzonych przez doświadczoną osobę. Blok I - Śniadania. Blok II - Lunch Box. Blok III - przekąski. Blok IV - Desery. Blok V - Coś na ciepło. Odbędą się spotkania z dietetykiem, cukiernikiem. Ponadto dzieci poznają zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach. Przypomną sobie także zasady obowiązujące w ruchu ulicznym.
Liczba elementów, trwałych zmian oraz szacunkowa liczba osób, które obejmie projekt.
Liczba zajęć: 5dni x 5godzin = 25gdzin. Wnioskodawca prowadzi listę obecności, scenariusze spotkań, dokumentację fotograficzną. Liczba dzieci biorących udział w zajęciach: 20. Współpraca: Szkoła Podstawowa im.Królowej Jadwigi w Jerzykowie, Straż Pożarna oddz. w Biskupicach, Komenda Miejska Policji w Pobiedziskach.
Jakie korzyści dzięki projektowi odniesie lokalna społeczność?
Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz wspieranie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci społeczności lokalnej zaowocuje zdrowszym społeczeństwem. Dzieci będą wesołe, pełne energii. Dadzą przykład zdrowego stylu życia kolegom, sąsiadom, rodzinie. Dzięki zajęciom pierwszej pomocy będą mogły pomóc w razie potrzeby i będą mogły swoją wiedzę przekazać dalej. Jeśli projekt zyska sympatię i uznanie dzieci i rodziców, postaramy się go kontynuować.
Jakie jest planowane zaangażowanie lokalnej społeczności?
Szkoła Podstawowa im.Królowej Jadwigi w Jerzykowie (użyczenie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć)
Straż Pożarna w Biskupicach (prowadzenie zajęć dot. Pierwszej pomocy przedmedycznej)
Komenda Miejska Policji w Pobiedziskach (zajęcia dot.ruchu drogowego)
Czy planowane są działania promocyjne projektu?
Informacja o projekcie zostanie umieszczona na portalu społecznościowym Facebook oraz za pośrednictwem strony internetowej Szkoły Podstawowej im.Królowej Jadwigi w Jerzykowie (www.zsjerzykowo.internetdsl.pl) i Dziennika Librus-zakładka ogłoszenia i wiadomości (www.librus.synergia.pl). Sprawozdanie z działań zamieszczone zostanie w "Biuletynie Pobiedziskim"

Thumb_budzik