Baner2
A,B,C...Ekologia w praktyce.
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 10

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Pobiedziska (woj. wielkopolskie)
Zgłaszający
FUNDACJA NIESZTUKA
Cel projektu
Integracja i aktywizacja społeczności poprzez realizację warsztatów i happeningów poszerzających świadomość ekologiczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych w aspekcie dbania o otaczająca przyrodę. Rezultatem będzie stworzenie habitatów dla ptaków i owadów
Opis projektu
Miejscowość, w której będzie realizowany projekt bezpośrednio sąsiaduje z Puszczą Zielonką, obszarem Natura 2000 oraz kilkoma rezerwatami. Mające w ostatnich miesiącach masowe wycinki drzew, klęski żywiołowe w postaci orkanów, rozwój infrastruktury miejskiej, zatrucie środowiska naturalnego ma na nie negatywny wpływ. Efektem wspomnianych wydarzeń jest zmniejszanie się naturalnych siedlisk zwierząt i owadów, izolowanie człowieka od otaczającej przyrody. Biorąc pod uwagę zmniejszającą się świadomość ekologiczną społeczeństwa spotykamy się z sytuacją kiedy to ochrona przyrody, dbanie o "braci mniejszych" staje się czymś odległym. W związku z wymienionymi problemami, z którymi boryka się społeczeństwo lokalne realizacja projektu pozwoli podnieść jego świadomość ekologiczną , nabyć umiejętności i wiedzę potrzebną dla zachowania równowagi ekosystemu dla przyszłych pokoleń.
Nasze działania kierowane będą do dzieci, młodzieży szkolnej oraz środowiska lokalnego gromadzącego się wokół okolicznych placówek oświatowych, w których realizowany będzie projekt.
Mamy na celu propagowanie idei zdrowego stylu życia w symbiozie z otoczeniem poprzez udostępnianie wiedzy ekologicznej, realizacja owej idei w praktyce poprzez wykonanie rękodzieła ekologicznego: budek lęgowych i domków dla owadów. Zostaną przekazane umiejętności praktyczne tak, aby każdy mógł wykonać dane przedmioty we własnym wymiarze. Będzie miała miejsce integracja społeczeństwa lokalnego poprzez skupienie się na wspólnych działaniach mających na celu ochronę przyrody prowadząca jednocześnie do redukcji stresu wśród uczestników poprzez kontakt z przyrodą, oderwanie od wirtualnej rzeczywistości. Pokażemy alternatywne metody spędzania czasu wolnego, uczestnicy zdobędę umiejętności pracy i współpracy w grupie w trakcie budowania kapitału społecznego wśród młodzieży. Do projektu zostanie oprócz dzieci i młodzieży zaproszona grupa seniorów z ich najbliższego otoczenia.
Podczas realizacji projektu przewidujemy współpracę z lokalną jednostką Państwowej Straży Pożarnej podczas happeningów, Nadleśnictwem podczas części edukacyjnej oraz wyznaczaniu miejsc umieszczenia budek i domków, okolicznymi placówkami oświatowymi w ramach realizacji warsztatów, przedstawicielami władzy lokalnej w ramach promocji, organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody.


Thumb_img_2681