Baner2
ZAWSZE BEZPIECZNI
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 453

Kategoria
Edukacja
Miejsce realizacji
Radziłów (woj. podlaskie)
Zgłaszający
Mirosław Gądek
Cel projektu
Celem jest promocja wiedzy i bezpiecznych zachowań, a także sposobów na zapobieganie sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu: ogień, woda, powietrze, ziemia - edukacja w zakresie pierwszej pomocy, - nabycie umiejętności radzenia w sytuacjach kryzysowych
Opis projektu
Projekt przewiduje realizację warsztatów i spotkań informacyjnych dla dzieci i młodzieży ( 100 osób) ze szkół z terenu gminy Radziłów z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz przeciwdziałania zagrożeniom: woda, powietrze, ogień. Przeprowadzone zostaną 2 godz. warsztaty dla 5 grup z zakresu Pomocy Przedmedycznej dla uczniów oraz spotkania informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa przez wolontariuszy OSP Radziłów posiadających uprawnienia i doświadczenie z tego zakresu z wykorzystaniem posiadanego fantoma. Na rzecz społeczności lokalnej zostanie zorganizowane promujące czynne i bierne bezpieczeństwo spotkanie gminne ( dzieci, młodzież, nauczyciele, dorośli – około 200 Osób )w ramach którego przewiduje się przeprowadzenie konkursów wiedzy z zakresu bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, pokazy OSP. Nagrodami w konkursach będzie drobny sprzęt elektroniczny, a także czujniki dymu. Rozdane zostaną podczas pikniku opaski i breloki odblaskowe z nadrukiem. W ramach spotkania gminnego każdy z uczestników będzie mógł przejść kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej na specjalnie utworzonym stanowisku z wykorzystaniem fantoma OSP Radziłów. Dodatkowo również w ramach spotkania gminnego promowane będzie funkcjonowanie i działalność Młodzieżowych drużyn OSP ( nabór członków- powstanie minimum jedna nowa drużyna młodzieżowa , która otrzyma zakupione mundury). Członkowie OSP w ramach wolontariatu przygotują spotkanie gminne, poprowadzą konkursy i zawody, zorganizują promocję projektu , itp. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie warsztatów i spotkań będą mogły być wykorzystane przez uczestników projektu w sytuacji kryzysowej , ponadto staną się oni edukatorami kolejnych osób. Gadżety odblaskowe utrwalą przesłanie projektu. Informacje i zdjęcia z realizacji projektu zostaną umieszczone na stronie OSP Radziłów oraz Urzędu Gminy w Radziłowie oraz Szkół.
Czas realizacji projektu od 25-11-2017r do 20-02-2018r.


Thumb_osp