Baner2
Pracownia Umysłów
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 344

Kategoria
Warsztaty
Miejsce realizacji
Choceń (woj. kujawsko-pomorskie)
Zgłaszający
Alicja Ryniec
Cel projektu
Celem projektu jest wyremontowanie i wyposażenie siedziby Hufca ZHP Włocławek-Powiat.
Opis projektu
Instruktorzy Hufca w ramach wolontariatu prowadzą regularne spotkania dla młodzieży i dzieci zarówno z Gminy Choceń jak mi całego Powiatu Włocławskiego. Spotkania dotykają różnorodnej tematyki, m. in. terenoznawstwa, survivalu , ratownictwa i zajęcia z wielu innych dziedzin. Organizują też wydarzenia, warsztaty bądź szkolenia dla całej społeczności lokalnej.
Zajęcia są prowadzone w sposób dostosowany do wieku uczestników, korzystając z wielu form aktywizujących sprawiających, że każdy z uczestników ma swój wkład w przebieg i wygląd zajęć. Każdy tu może wyrażać swoje poglądy, bez ryzyka bycia osądzonym przez innych. Dzieci i młodzież nie tylko uczą się od instruktorów, ale i sami wzajemnie pokazują i uczą się swoich pasji, hobby.
Instruktorzy na zajęciach poszerzają kreatywne, innowacyjne spojrzenia na świat. Stawiają na wspieranie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Zachęcają podopiecznych do szukania swoich mocnych stron i rozwijania umiejętności oraz kształtują potrzebę nieustannego doskonalenia się. Budują przyjazną atmosferę równości, otwartości, tolerancji sprzyjającą współpracy oraz nawiązywaniu przyjaźni. Wpajają pewne wartości, ideały oraz wrażliwość na potrzebę drugiego człowieka.
Wszystko po to, żeby oderwać dzieci i młodzież od komputerów, Internetu oraz by obudzić w nich chęć do działania i pokazać, że perspektywy są w zasięgu ich ręki mimo mieszkania w małej miejscowości. W ten sposób zostają wychowani szczęśliwi, aktywni obywatele biorący czynny udział w życiu swojej społeczności.
Tak niesamowity cel jest możliwy do zdobycia dzięki pełnym zapału instruktorom, którzy są ludźmi pełnymi pasji, którzy wciąż biorą udział w różnych szkoleniach, aby podnosić swoje kwalifikacje oraz umiejętności dydaktyczno-wychowawcze.
Aby zrealizować te ambitne cele, potrzebujemy środków, które są konieczne do pełnego wyposażenia siedziby naszego Hufca, czyli miejsca, w którym odbywają się spotykania. Pragniemy, aby stało się ono przytulne oraz jak najlepiej umożliwiało rozwój zainteresowań i umiejętności dzieci i młodzieży. Konieczne jest umeblowanie, tj. stoły, biurka, krzesła. Nie mamy też środków finansowych na stworzenie sali przystosowanej do najmłodszych dzieci, w której znalazłyby się pufy, zabawki, dmuchane piłki itp. Znaczne zasoby pieniężne pochłaniają również materiały biurowe, papiernicze oraz kreatywne środki dydaktyczne. Zależy nam także na zakupie rzutnika oraz drukarki, rollupów, które zwiększą atrakcyjność i efektywność zajęć. Niezbędny jest też remont korytarza dlatego też część środków chcielibyśmy przeznaczyć na farby i inne materiały budowlane.

Thumb_22051181_1679215932108650_5200415415331079593_o