Baner2
KULINARNY SENIOR
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 328

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Tychowo (woj. zachodniopomorskie)
Zgłaszający
Monika Falana
Cel projektu
Przystosowanie pomieszczenia w GOK w Tychowie do integracji środowiska lokalnego głównie seniorów, polegającego na przygotowywaniu wypieków, potraw i wspólnym biesiadowaniu.
Opis projektu
Dzięki projektowi seniorzy będą mogli korzystać z wspólnych kulinarnych spotkań przy muzyce (w tym twórczość własna - zespoły ludowe i soliści). Seniorzy będą dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami kulinarnymi pomiędzy sobą, ale także zapraszając młodszych czy też niepełnosprawnych uczestników. Stowarzyszenie Rozwoju "RAZEM" wraz z seniorami włączającymi się w tworzenie KLUBU SENIORA planują przystosować pomieszczenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie, które będzie służyło do wspólnych spotkań kulinarnych. Dzięki tej inicjatywie przyczynimy się do integracji międzypokoleniowej mającej na celu dążenie do przywrócenia wspólnych spotkań, podobnych do KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH i dzielenia się umiejętnościami kulinarnymi. Ponadto realizacja tego projektu wpłynie na:
- integrację różnych grup wiekowych, starszych i młodszych, pełnosprawnych z niepełnosprawnymi,
- rozwój inicjatyw obywatelskich (mieszkańcy działają na rzecz wspólnego celu),
- rozwój pasji kulinarnych w różnym wieku,
- wolontariat seniorów na rzecz innych (prowadzenie pokazów kulinarnych (wypieki, potrawy),
- inicjatywy wzmacniające więzi wielopokoleniowe i międzyludzkie,
- odbudowanie pomocy sąsiedzkiej i wspólne zaufanie wśród wszystkich mieszkańców.
Dzięki takim spotkaniom seniorzy, którzy często spędzają swój wolny czas w swoich domach, zaczną spotykać się z innymi, będą bardziej aktywni, poczują się potrzebni w lokalnym społeczeństwie, będą kontynuować systematyczne spotkania o różnorodnej tematyce nawet po zakończeniu projektu, w szczególności z wykorzystaniem zakupionego sprzętu AGD.
Planujemy doposażyć pomieszczenie w brakujące meble, drobny sprzęt AGD i komplet naczyń potrzebnych do realizacji projektu.
Tychowo liczy ok. 2500 mieszkańców i brakuje takiego miejsca, by seniorzy mogli się wspólnie spotykać. Sądzimy, że ten projekt spełni marzenia wielu z nich.


Thumb_logo_jpg
Thumb_kulinarny_senior Thumb_kulinarny_senior2