Baner2
A,B,C...Ekologia.
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 0

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Pobiedziska (woj. wielkopolskie)
Zgłaszający
FUNDACJA NIESZTUKA
Cel projektu
Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wspólne zaangażowanie w działania edukacyjne oraz warsztatowe mające na celu poszerzenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych - w tym seniorów w zakresie dbania o otaczającą przyrodę.
Opis projektu
Głównym celem zakładanego projektu jest realizacja cyklu warsztatów mających poszerzyć świadomość ekologiczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych przy położeniu głównego nacisku na aspekt edukacyjny i praktyczny podejmowanych działań, który przełoży się na ochronę lokalnych gatunków owadów i ptaków. Ostatecznym rezultatem projektu będzie wspólne stworzenie siedlisk lęgowych i habitatów dla korzystających z nich stworzeń. Nasze działania będą skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej oraz środowiska lokalnego korzystającego z okolicznych placówek oświatowych, w których realizowany będzie projekt. Zakładamy udział trzech grup uczniowskich liczących około 25 osób - bezpośrednim beneficjentem projektu byłaby grupa 75 osób. Biorąc pod uwagę planowany na zakończenie cyklu happening zakładamy, iż grupa beneficjentów pośrednich liczyć będzie około 300 osób. Uczestnikami będą dzieci, młodzież, ich bliscy oraz społeczność lokalna w szerokim zakresie wiekowym. Do realizacji projektu zostaną zaproszeni także seniorzy z najbliższego otoczenia uczestników. Planujemy współpracę z jednostką Państwowej Straży Pożarnej podczas happeningu, nadleśnictwem podczas części edukacyjnej oraz wyznaczaniu miejsc umiejscowienia budek i domków, okolicznymi placówkami edukacyjnymi w ramach realizacji warsztatów, przedstawicielami władz lokalnych w ramach promocji, organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody.
Miejscowość, w której będziemy realizować projekt sąsiaduje bezpośrednio z Puszczą Zielonką i licznymi rezerwatami. Mające w ostatnim okresie miejsce masowe wycinki drzew, klęski żywiołowe w postaci orkanów, rozwój infrastruktury oraz zatrucie środowiska naturalnego ma na nie ciągły negatywny wpływ. Efektem wspomnianych wydarzeń jest zmniejszenie się naturalnych siedlisk zwierząt i owadów, izolowanie człowieka od otaczającej go przyrody. Ochrona przyrody, dbanie o "braci mniejszych" staje się czymś odległym. w związku z wymienionymi problemami, z którymi boryka się społeczeństwo lokalne realizacja projektu pozwoli podnieść jego świadomość ekologiczną, nabyć umiejętności i wiedzę potrzebną dla zachowania równowagi ekosystemu dla przyszłych pokoleń.
Warsztaty wraz z częścią edukacyjną przyczyni się do propagowania idei zdrowego stylu życia w symbiozie z otoczeniem poprzez udostępnienie wiedzy ekologicznej. Owa idea zostanie zrealizowana w praktyce poprzez wykonanie rękodzieła ekologicznego, które każdy będzie mógł wykonać później ponownie samodzielnie w dowolnym dla siebie wymiarze. Społeczeństwo lokalne będzie miało możliwość integracji podczas wspólnych działań mających na celu ochronę przyrody. Uczestnicy będą mogli zredukować swój stres poprzez kontakt z przyrodą, oderwanie od wirtualnej rzeczywistości oraz poznają alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zdobędą umiejętność pracy i współpracy w grupie oraz realnym stanie się budoanie kapitału społecznego wśród młodzieży.

Thumb_img_2681