Baner2
,,Nie boję się pomagać''.
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 725

Kategoria
Warsztaty
Miejsce realizacji
Otyń (woj. lubuskie)
Zgłaszający
Marcin Urbanowski
Cel projektu
Celem projektu jest nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Otyń.
Opis projektu
Realizacja projektu polega na zorganizowaniu warsztatów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Otyń pod nazwą ,,Nie boję się pomagać''.

1.Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy, przekraczanie własnych oporów i lęków w zakresie pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach lub potrzebującym pomocy.

Celem projektu jest:

- zwiększenie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętność szybkiego i skutecznego reagowania;
- zwiększenie poziomu zainteresowania pierwszą pomocą przedmedyczną oraz świadomości w zakresie dbania o zdrowie własne i innych wśród dzieci i młodzieży;

Podczas zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:

- numery alarmowe służb ratunkowych,
- kwalifikacja danego zdarzenia do odpowiedniej służby ratunkowej,
- prawidłowe wezwanie służb ratunkowych,
- udzielenie pierwszej pomocy przy omdleniu,
- rozpoznanie sytuacji zagrożenia życia oraz przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
- pierwsza pomoc przy zadławieniach,
- zabezpieczenie złamań,
- udzielenie pomocy przy oparzeniach,
- zagrożenia związane z pożarami w budynkach mieszkalnych oraz zachowanie się podczas pożaru.

Zajęcia prowadzone zostaną w bardzo atrakcyjnej formie za pomocą pogadanki, filmu oraz ćwiczeń z użyciem sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Otyniu (m.in. torba PSP R1, defibrylator AED, nosze ratownicze, szyny Kramera, oraz aparaty ochronne dróg oddechowych). W roli wykładowców wystąpią druhowie OSP z Otynia z ukończonym kursem Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej, którzy swoje doświadczenie oraz wiedzę zdobywali podczas licznych działań ratowniczych a także ćwiczeń i szkoleń.

Przeprowadzenie i wdrożenie tego projektu wymaga dostosowania warunków, zdobycia niezbędnych pomocy dydaktycznych takich jak projektor i rzutnik, zestawu szkoleniowego w postaci fantomów oraz ćwiczebnego defibrylatora AED, koszulek i gadżetów reklamowych promujących projekt i wreszcie przeprowadzanie zajęć z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Otyń.

Thumb_projekt1