Baner2
Integracja mieszkańców gminy Dobrcz poprzez społeczną odpowiedzialność
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 421

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Dobrcz (woj. kujawsko-pomorskie)
Zgłaszający
Anna Jakubczak
Cel projektu
Integracja min. 200 osób, mieszkańców gminy Dobrcz, głownie rodziców z dziećmi poprzez przybliżenie zasad społecznej odpowiedzialności w różnych aspektach życia społeczności lokalnej
Opis projektu
Cel: Integracja min. 200 osób, mieszkańców gminy Dobrcz, głownie rodziców z dziećmi poprzez przybliżenie zasad społecznej odpowiedzialności w różnych aspektach życia społeczności lokalnej.
Integracja społeczne jest ważna dla rozwoju społeczności lokalnej a społeczna odpowiedzialność buduje fundamenty prawidłowego kształtowania relacji w społeczeństwie. Uczestnikami projektu będą mieszkańcy gminy Dobrcz, głównie dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodzice lub opiekunowie. Planowany zasięg projektu to minimum 200 osób.

Potrzeba: Chcemy podjąć się przybliżenia w naszej społeczności problemu społecznej odpowiedzialności. Społeczna odpowiedzialność oznacza pewną wrażliwość na sytuacje problematyczne i chęć aktywnego im przeciwdziałania. Społeczna odpowiedzialność jest warunkiem koniecznym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz w konsekwencji realizacji zasad zrównoważonego rozwoju [Źródło: A. Jakubczak, Problemy zarządzania stowarzyszeniem jako instytucją wspierającą endogeniczny rozwój obszarów peryferyjnych, w: "Rozwój na peryferiach" Studia i Prace Instytutu Ekonomicznego]. Z naszych obserwacji i rozmów z pedagogami, nauczycielami rodzicami wynika, że w naszej społeczności lokalnej możemy obserwować wiele przejawów braku społecznej odpowiedzialności np. dewastacja środowiska naturalnego poprzez niepoprawną segregację odpadów, zwykłe śmiecenie, zniszczenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej;
brak odpowiednich zachowań wobec ludzi np. nieczułość na problemy osób starszych, samotnych, czy słabszych i zwierząt np. wyrzucanie czy zabijanie nowo narodzonych szczeniąt; brak wiary we własne możliwości i kształtowanie rzeczywistości – dzieci zamykają się na świat i jego problemy często w świecie wirtualnym, wobec czego stają się niewrażliwe na problemy innych, a także nie wierzą w swoje siły. W naszym projekcie chcemy przekazać wiedzę o społecznej odpowiedzialności, o tym, jakie ma znaczenie i że stosowanie się do jej zasad wcale nie jest przykrym obowiązkiem, ale może dawać wiele radości i integrować społeczność lokalną wokół wspólnych celów.

Rozwiązanie:
I. Warsztaty wiedzy i umiejętności o społecznej odpowiedzialności - autorskie opracowane specjalnie na potrzeby
projektu w oparciu o gry symulacyjne.
II. Warsztaty doświadczania i szerzenia społecznej odpowiedzialności oraz integracji społeczności lokalnej. Podczas
tych różnorodnych wydarzeń będziemy zajmować się doświadczaniem wybranych zasad społecznej
odpowiedzialności oraz szerzeniem ich w społeczności lokalnej poprzez informowanie ich kanałami pośrednimi np.
strona WWW Stowarzyszenia i GOK, o planowanych i wydarzeniach i uzyskanych podczas nich efektach w zakresie
społecznej odpowiedzialności.
1. Warsztaty „Odpowiedzialność wobec zwierząt” - specjalista przekaże wiedzę dzieciom i ich rodzicom do tego, aby
mogli racjonalnie podejmować decyzje o podjęciu się opieki nad zwierzęciem domowym
2. Kreatywni dla innych - warsztaty plastyczne
3. Zabawy z harcerzami, konkursy, ognisko. Dzieci wraz z opiekunami poznają zasady działania zespołowego i ideą
harcerstwa jako przykładem działalności społecznie odpowiedzialnej
4. Majówka rodzinna pt. „Żyjemy w rodzinie i społeczności lokalnej”, podczas której odbędą się konkursy dotyczące
wspierania rodziny i znaczenia rodziny w społeczności
5. Koncert muzyki klasycznej "Muzyka łączy pokolenia" - wykonawcy ze społeczności lokalnej oraz artyści
profesjonalni wystąpią w pięknej scenerii nadwiślańskiego parku
6. Wyprawa rowerowa po wiedzę o środowisku naturalnym „Warto poznawać i chronić malownicze tereny gminy
Dobrcz”, w czasie wycieczki odwiedzimy piękne tereny naszej gminy i zastanowimy się w jaki sposób zapobiegać ich
dewastowaniu
7. Warsztaty tańca w kręgu - integracja poprzez taniec
8. Podsumowanie cyklu spotkań, wieczorne czytanie, oglądanie nieba, ognisko, animator, gry zespołowe, konkursy.
Podsumujemy nasze zmagania z podniesienia wiedzy o społecznej odpowiedzialności poprzez konkursy i rozmowy,
spróbujemy zaplanować następne działania w społeczności lokalnej

Realizatorki:
Anna Jakubczak - koordynator, aktywny rodzic, ekspert i trener społecznej odpowiedzialności
Małgorzata Gotowska - ekspert i trener społecznej odpowiedzialności
Teresa Szefler - prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic
Monika Michałek - aktywny rodzic
Lidia Pastuszak - aktywny rodzic
Alicja Puchowska - aktywny rodzic
Agnieszka Szala - aktywny rodzic
Agnieszka Zbikowska - przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole szkół w Borównie, aktywny rodzic
Wszystkie mamy co najmniej kilkuletnie doświadczenie w działalności na rzecz społeczności lokalnej, udział lub przywództwo w projektach społecznych

Thumb_45825_big_3_3_
Thumb_40565_big_1