Baner2
Alchemia Czasu. 660 lat historii Krzepic.
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 156

Kategoria
Edukacja
Miejsce realizacji
Krzepice (woj. śląskie)
Zgłaszający
Radoslaw Herman
Cel projektu
Pobudzenie zainteresowa historią i zabytkami, wykorzystanie walorów historycznych Krzepic w działaniach społecznych i gospodarczych. Organizacja wydarzenia aktywizującego mieszkańców na 660 lecie Krzepic.
Opis projektu
Turysta odwiedzający Krzepice może odnieść wrażenie, że społeczność Krzepic niewiele wie o bogatej przeszłości tej miejscowości. Miasta, w którym mieszkali królowie, gdzie znajdowało się centrum alchemii europejskiej, gdzie prowadzono wielką politykę i dyplomację. Tymczasem w bieżącym roku przypada 660 rocznica najstarszej wzmianki o kościele w Krzepicach (1357 r.), co jest uznawane za początek historii miasta. Chcemy wykorzystać tą rocznicę organizując wydarzenie, które przypominając o historii, jednocześnie zaoferuje mieszkańcom możliwość włączenia się czynnego w odkrywanie bogatej przeszłości Krzepic, możliwość powiększenia wiedzy o dziejach miasta i regionu oraz zaprezentowania tej wiedzy przyjezdnym gościom.
Projekt poprzez pokazanie unikalnych i ważnych faktów historycznych związanych z Krzepicami, a także przez bezpośredni kontakt ze świadectwami historii (zabytkami), będzie wywoływał poczucie satysfakcji mieszkańców z mieszkania w tym mieście oraz wpłynie na kształtowanie poczucia wspólnoty i patriotyzmu lokalnego.
Projekt składa się z zasadniczych elementów - warsztatów archeologiczno-historycznych na zamku oraz czasowej wystawy. Uzupełnieniem będą spotkania naukowców z mieszkańcami, dyskusja i prelekcja oraz działania satelickie organizowane przez lokalne osoby i grupy inicjatywne.
Zasadnicze elementy projektu:
1. Letnia szkoła archeologii - Warsztaty archeologiczno-historyczne dla wolontariuszy. W ramach warsztatów mieszkańcy Krzepic i okolic mogą brać udział w eksploracji na terenie zamku, i/lub uczyć się dokumentacji i zabezpieczania zabytków, i/lub wziąć udział w prelekcji na temat historii zamku i Krzepic i/lub opiekować się eksponatami wystawionymi do ekspozycji dla zwiedzających teren badań. Zakres obowiązków dostosowany będzie do wieku, chęci i możliwości wolontariuszy. Uczestnicy i goście wezmą udział w prelekcji-pokazie multimedialnym nt. badań na zamku i odkrytej historii Krzepic. Prelekcja odbędzie się w miejscowej szkole lub sali GOK. Realizacja koniec lipca/sierpień 2017 r.
2. Ekspozycja terenu badań archeologicznych oraz zabytków pozyskanych w trakcie badań - odbędzie się w czasie realizacji badań archeologicznych na terenie zamku. Dostęp do terenu badań nie jest limitowany, a zwiedzanie odbywać się będzie w trakcie prowadzonej eksploracji, co podnosi oryginalność i atrakcyjność dla zwiedzających. Realizacja lipiec 2017 r.
3. Wystawa czasowe prezentująca wyniki badań prowadzonych na zamku od 2014 r., najciekawsze wydarzenia historyczne i wybrane materiały archiwalne. Wystawa odbywać się będzie w dogodnym terminie - preferowany okres festynu pn. Dni Jakubowe w końcu lipca lub inny weekend w sierpniu 2017 r. W przypadku wystąpienia możliwości technicznych (wolny lokal), wystawa może zostać przedłużona na czas dostępności lokalu.
Zakłada się realizację wystawy w jednym z dwóch nieodpłatnie udostępnionych lokali - w budynkach parafialnych w Krzepicach lub w GOK w Krzepicach. Prowadzone są rozmowy na temat udostępnienia lokalu przy rynku miejskim.
Przygotowanie wystawy - czerwiec-lipiec 2017, ekspozycja - okres festynu Dni Jakubowe w lipcu 2017 z możliwością zwiększenia długości trwania ekspozycji, rozliczenie projektu - październik 2017 r.
Wszystkie atrakcje udostępnione będą nieodpłatnie.

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Krzepic i gmin ościennych oraz turyści i pielgrzymi, którzy w okresie realizacji projektu znajdą się w zasięgu jego oddziaływania. Oferta uwzględnia uczestnictwo młodzieży szkolnej, a w projekcie mogą także uczestniczyć osoby z grup zagrożonych wykluczeniem, np. uczestnicy terapii zajęciowej w miejscowym ośrodku.
Przewiduje się bezpośrednie uczestnictwo w warsztatach archeologicznych 15-20 osób (w sprzyjających warunkach i przy wsparciu miasta liczba ta może wzrosnąć).
Przewiduje się bezpośrednie uczestnictwo w organizacji wystawy około 6 osób. Uczestnictwo poprzez zwiedzanie wystawy nie ma limitu liczbowego, na podstawie doświadczeń z 2015 r. i 2016 r. może to być około 800 os. W dyskusjach z naukowcami, prelekcji . Dostęp do informacji o projekcie minimum kilkadziesiąt tysięcy osób.
Informacja o projekcie rozpowszechniana będzie poprzez Internet - informacje publikowane na stronie (Facebook) Zamek w Krzepicach - administrowanej osobiście oraz strony internetowe, fora internetowe, media społecznościowe zaprzyjaźnionych osób i organizacji, a także za pośrednictwem zainteresowanych mediów lokalnych (prasa, radio, TV).
Realizator:
Projekt wykonywał będzie Radosław Herman - archeolog, specjalista w archeologii historycznej, bronioznawstwa i badaniach archeologiczno-architektonicznych. Studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej (kier. termowizja i termografia w podczerwieni). Przez kilka lat pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, obecnie pracowni badawczo-projektowej ARCH-TECH. Badacz zabytków architektonicznych (gł. zamków) oraz miast. Wprowadzał nowoczesne metody geofizyczne oraz nowe metody badawcze (m.in. mikroskopię elektronową i spektroskop do analizy zabytków), prowadził badania archeologiczne miasta przemysłowego. Od 2006 r. popularyzuje naukę i współpracuje z organizacjami zrzeszającymi amatorskich miłośników eksploracji i historii, organizuje wydarzenia i imprezy popularyzujące naukę, m.in. badania naukowe z udziałem wolontariuszy (w tym osób niepełnosprawnych), wystawy, lekcje archeologii w szkołach, pikniki archeologiczne itp. Autor książek popularnonaukowych. Inicjator i/lub współorganizator Projektu Twierdza Danków, Badań zamku królów alchemików w Krzepicach, V Wakacji z Historią w Ełku, Pikników Historycznych pod Katedrą w Łodzi i innych.
Działania będzie realizował z zespołem, z którym organizował inne wydarzenia w Krzepicach.

Thumb_alchemiaczasu_m
Thumb_polowa_wystawa_zabytk_w Thumb_wycieczka_zwiedza_wykopaliska_na_zamku_w_krzepicach Thumb_wykopaliska_na_zamku_w_krzepicach Thumb_zaj_cia_dla_dzieci_podczas_letniej_szko_y_archeologii__2_ Thumb_zaj_cia_dla_dzieci_podczas_letniej_szko_y_archeologii