Baner2
Wspólna przestrzeń
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 311

Kategoria
Animacja przestrzeni
Miejsce realizacji
Janowo (woj. warmińsko-mazurskie)
Zgłaszający
Agnieszka Kozłowska
Cel projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności i integracji społecznej wsi Janowo
Opis projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności i integracji społecznej, atrakcyjności turystycznej wsi Janowo poprzez rozwój wspólnoty mieszkańców przez stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i turystom oraz podniesienie prestiżu wsi i jej aktywności poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego zgodnie z Planem Odnowy Wsi. Miejsce to wpłynie na rozszerzenie i uatrakcyjnienie ofert spędzania wolnego czasu, form wypoczynku poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury rekreacyjnej. Dzięki realizacji projektu poprawi się wizerunek i atrakcyjność wsi, wzrośnie też jakość życia mieszkańców i zaspokojone zostaną ich potrzeby społeczne z zakresu rekreacji. Budowa placu zachęci mieszkańców wsi Janowo do aktywnego spędzania czasu wolnego ze swoimi dziećmi czy wnukami przyczyniając się do pogłębienia ich integracji. Na terenie wsi nie ma żadnych placówek oświatowych, domu kultury, straży pożarnej czy kościoła. Na terenie wsi Janowo obecnie brak jest instytucji kultury, która dałaby możliwość zagospodarowania i aktywnego spędzania wolnego czasu, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Mieszkańcy wsi korzystają z infrastruktury społecznej i kulturowej znajdującej się w pobliskich miejscowościach: Kazimierzowo i Władysławowo lub wykorzystują prywatne posesje do organizacji imprez okolicznościowych czy też spotkań integracyjnych. Janowo jest jednak miejscowością o duży potencjale turystyczno–rekreacyjnym ze względu chociażby na bliskość Nogatu i miasta Elbląg.
Planujemy zagospodarować teren w centrum wsi w taki sposób, aby jak najlepiej służył wszystkim pokoleniom mieszkańców oraz turystom, jak również rowerzystom, którzy coraz częściej odwiedzają naszą wieś. W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby i uwagi oraz zgodnie z Planem Odnowy Wsi chcemy stworzyć plac zabaw a na nim zamontować huśtawki , zjeżdżalnię, gry edukacyjne, boisko. Do tej pory teren ten był nie zagospodarowany i zaniedbany, porośnięty samosiejkami, krzakami. Nie był wykorzystywany przez społeczność lokalną ze względu na brak możliwości spoczynku , czy też brak miejsc zacienionych, co dla bezpieczeństwa, zdrowia jest niezbędne szczególnie dla dzieci. Brak wyposażonego terenu nie zachęcał do aktywności sportowej, ani do integracji społeczności lokalnej. Projekt będzie miał na celu stworzenie miejsca, które skutecznie wpłynie na aktywizację i integrację mieszkańców, podniesie jakość ich życia. Plac zabaw będzie miejscem ogólnodostępnym a korzystanie z niego będzie nieodpłatne. W ten sposób plac zabaw stanie się miejscem radosnego i aktywnego wypoczynku dla dzieci, oraz spotkań i integracji ich rodziców (opiekunów).

Thumb_img_0194
Thumb_img_0151 Thumb_img_0177 Thumb_img_0182 Thumb_img_0188 Thumb_img_0193