Baner2
„Gra w szachy i pływanie, to sport i edukowanie”
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 369

Kategoria
Integracja lokalna
Miejsce realizacji
Raduczyce (woj. łódzkie)
Zgłaszający
Mirosława Kłobus
Cel projektu
Wyrównywanie szans poprzez edukację i sport, szeroko pojęta integracja i aktywność mieszkańców z różnych grup wiekowych nie mających łatwego dostępu do krytej pływalni oraz świetlic środowiskowych, czy GOK-u.
Opis projektu
Wieś Raduczyce położona jest nad rzeką Wartą, dlatego też bardzo zasadna jest nauka pływania ,by zapobiec utonięciom. W okresie letnim wiele dzieci kąpie się bez opieki dorosłych w miejscowej rzece. Ponadto na terenie Gminy Osjaków nie ma krytej pływalni. Wyjazdy na basen do pobliskich miast wiążą się z kosztami, a większość rodziców nie stać na ich pokrycie z uwagi na panujące bezrobocie i trudną sytuację materialną (teren typowo rolniczy). Nie ma również świetlicy środowiskowej, w której odbywałyby się jakiekolwiek zajęcia.
Realizatorami projektu są mieszkańcy Raduczyc; mających na celu zrobić coś pożytecznego dla społeczności wiejskiej, uaktywnić dzieci i ich rodziny. Zajęcia odbywać się będą na basenie krytym w Pajęcznie. Utworzona zostanie minimum 30 osobowa grupa, czyli nauką pływania zostanie objętych co najmniej 30 dzieci. Uczestnikami zajęć będą dzieci zamieszkałe w miejscowości Raduczyce, a przy dużym zainteresowaniu również dzieci z sąsiednich miejscowości. Dla grupy zostanie zorganizowany dwudziestogodzinny cykl nauki pływania. Wyjazdy na basen będą odbywały się w piątki w godzinach popołudniowych lub soboty. Zajęcia będą prowadzone w różnorodnych formach, stymulujących aktywność sportowo – rekreacyjną uczestników. Stosowana będzie indywidualizacja nauczania. Każdy uczestnik zajęć zostaje zakwalifikowany do grupy ćwiczebnej zgodnie z poziomem umiejętności. W miarę uzyskiwanych postępów następuje indywidualna
kwalifikacja do grupy o wyższym poziomie zaawansowania. Cały cykl zajęć zostanie zakończony grami i zabawami z wykorzystaniem poznanych elementów nauki pływania pod hasłem „ pływa mama, tata i ja” Grupie zostanie przydzielony wykwalifikowany instruktor nauki pływania oraz opiekun, posiadający kwalifikacje. Dodatkową opiekę
nad dziećmi podczas dowozu do pływalni i odwozu do domu sprawować będą rodzice dzieci biorących udział w projekcie w ramach wolontariatu, co będzie sprzyjało również integracji dorosłych Planuje się zachęcanie większej ilości dzieci do wyjazdów na basen celem nauki pływania
Natomiast zajęcia nauki gry w szachy odbywać się będą również raz w tygodniu pod okiem instruktorów z udziałem rodziców, babci lub dziadków, którzy również będą poznawali zasady gry w szachy by później kontynuować tę naukę w domach. Stosowana będzie indywidualizacja nauczania. Każdy uczestnik zajęć zostanie zakwalifikowany do grupy ćwiczebnej zgodnie z poziomem umiejętności. W miarę uzyskiwanych postępów następuje indywidualna kwalifikacja do grupy o wyższym poziomie zaawansowania. Cały cykl zajęć zostanie zakończony turniejem szachowym. W trosce o to, by zapewnić młodzieży niezbędną dawkę i przygotować do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, prosimy o zrozumienie i rozważenie możliwości wsparcia finansowego naszej inicjatywy, gdyż obecnie dzieci nie mając świetlicy przychodzą do mnie do domu w piątki i wówczas uczą się i rozgrywają partyjki szachowe, Z dziećmi przychodzą rodzice lub babcie i również uczą się gry w szachy, a teraz w okresie wakacyjnym pytają czy nadal będą zajęcia szachowe? Dlatego też bardzo potrzebna jest nam świetlica. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczenia po byłym sklepie oraz zakup stolików, krzeseł, szachów , by było przy czym usiąść podczas nauki gry w czasie trwania projektu i później, a także na instruktorów nauki pływania i wynajem basenu dla naszej grupy dzieci

Thumb_p1020400
Thumb_dscf4918