Konkurs_label Logotyp
People-woman-coffee-meeting

Nie tylko "dziel i rządź" - o typach liderów w działaniach społecznych.

Liderzy działań społecznych mogą reprezentować różne style zarządzania. Mówi się o tym, że styl zarządzania powinien być dostosowany do fazy rozwoju grupy i poziomu kompetencji członków zespołu. Im większy stopień zaawansowania rozwoju zespołu, tym lider może być mniej dyrektywny i zostawiać większą wolność swoim podwładnym  

W psychologii mówimy o czterech fazach rozwoju grupy:
 

1) Forming
to początkowa faza rozwoju grupy, w której członkowie zespołu są ciekawi siebie i ostrożnie „obwąchują” siebie nawzajem. Na tym etapie nie występują konflikty, a większość osób chce wywierać na innych dobre wrażenie.
 

2) Storming
to faza, w której następuje konfrontacja członków grupy. Zespół musi się „dotrzeć” i ustalić normy funkcjonowania, co zwykle dzieje się w konflikcie.
 

3) Norming
to faza, w której klarują się normy grupowe i zasady współpracy. Po fazie burzy i naporu grupa opracowuje formalne lub mniej formalne reguły funkcjonowania, wedle których działa.
 

4) Performing
- dopiero na tym etapie grupa jest w stanie efektywnie współpracować i działać nad wykonaniem zadania.
 

W sytuacyjnym modelu przywództwa Herseya i Blancharda wyróżniamy 4 postawy lidera uzależnione od poziomu rozwoju umiejętności członków zespołu.  

1) Instruowanie
to styl, którym powinni posługiwać się liderzy na początku procesu grupowego. Mamy wtedy do czynienia z tzw. entuzjastycznymi debiutantami, którzy mają niski poziom umiejętności, ale wysoki poziom zaangażowania. Staramy się wówczas jako osoby przewodzące grupie
- precyzyjnie określić zadania oraz ramy czasowe ich wykonania - daje proste i krótkoterminowe zadania - stosuje zasadę PPP - powiedz, pokaż, przećwicz  

2) Konsultowanie
to styl przystający do kolejnej fazy rozwoju podwładnego. Nazywamy tę osobę rozczarowanym adeptem, która straciła już nieco pierwszą ekscytację podejmowanymi zadaniami, a motywacja znacznie przybladła. Trudności, które napotyka w pracy stają się dla niego frustrujące. Zadaniem lidera na tym etapie jest umożliwienie rozwoju umiejętności oraz poprawianiu zachowań nieefektywnych. Ważne na tym etapie jest wzmacnianie umiejętności i wspieranie go w eliminowaniu błędów.
 

3) Wspieranie
to styl, który wykorzystujemy, gdy mamy do czynienia z tzw. wątpiącym praktykiem. Nazywamy w ten sposób osobę o wysokim poziomie umiejętności, który ma zmienne zaangażowanie. Na tym etapie lider skupia się na relacji ze swoim podwładnym, dając mu dużą wolność w podejmowaniu decyzji. Raczej dyskutuje niż instruuje. Jest katalizatorem pozytywnych zmian, wspiera pracownika.
 

4) Delegowanie
to ostatni etap rozwoju przywództwa, gdy mamy do czynienia z w pełni ukształtowanym podwładnym. Jest on ekspertem w swojej dziedzinie i nie potrzebuje bezpośredniego kierowania. Na tym etapie lider deleguje zadania, ufając w możliwości jego wykonania przez podwładnego. Ważne na tym etapie jest również danie perspektyw rozwoju.
 

Działania społeczne wymagają skutecznego przywództwa, przywództwa, które nie opiera się na metodzie kija i marchewki, ale wychodzi na przeciw potrzebom grupy. Skuteczny lider nie posługuje się systemem zakazów i nakazów, ponieważ szybko przerodzi się to w opór. Doceńmy w pracownikach, podwładnych, członkach grupy ich autonomię, kreatywność, doceńmy pomysły i dajmy wolność w ich realizowaniu. Szybko zauważymy, że taka postawa lidera owocuje innowacyjnymi rozwiązaniami.  


Minimalizm. Nowa moda czy potrzeba społeczna?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
O minimalizmie robi się coraz głośniej, pojawia się także sporo polskich publikacji i blogów minimalistów. Niejednokrotnie pojawia się także opinia, że to tylko chwilowa moda. Na zweryfikowanie tego twierdzenia jest jeszcze za wcześnie, niemniej jest to dość wymagający trend i raczej trudno za nim podążać zupełnie bezrefleksyjnie. Nie da się tak...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-207489

Givebox - czyli społeczna wymiana z szafą w tle

TO DZIAŁA
„Nie ma tu firm, sponsorów, akcji pijarowych. To miejsce postawione przez mieszkańców dla mieszkańców. Opiera się na wzajemnym zaufaniu. Zakłada, że ludzie są życzliwi i dbają o dobro wspólne.“ – tak zachęcano do skorzystania z „Jeżyckiej Szafy“, czyli pierwszego polskiego GiveBox‘a, który stanął na jednej z poznańskich ulic. Dowiedzcie się więc...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-210892

Jak organizować inicjatywy społeczne dedykowane młodym ludziom?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Wyzwania nie omijają nikogo, w żadnym wieku. Wiedzą to zarówno młode osoby, które zmagają się z chorobami, jak i nastoletni rodzice, czy też uczniowie szkół z terenów wykluczonych cyfrowo. W wielu z nas budzi to na tyle dużo emocji, że chcemy pomóc młodym osobom w ich codziennej walce o lepsze dzisiaj i jutro. Ważne jednak jest to, żeby podejść ...
WIĘCEJ
Latest_square_7885047912_fadd841953_k
Latest_square_adventure-1807524_1920

Dawać wędkę, a nie rybę. Niestandardowe pomysły na pomaganie

TO DZIAŁA
 Pomaganie jest bardzo trudne, a skuteczne niesienie pomocy jest wręcz prawdziwą sztuką. Co to jest skuteczna pomoc? To działanie, które trwale zmienia sytuację. Najczęściej do tej zmiany nie wystarczy zaangażowanie pomagającego, ale konieczne, a nawet przesądzające o powodzeniu akcji, jest z...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-40120

Uczenie się jest sztuką. Jak się uczą społecznicy?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Społecznicy często wcielają się w role uczących, gdy prowadzą prelekcje czy warsztaty lub w rolę osób nauczanych. Psychologowie od dawna zgłębiają procesy uczenia, starając się rozpoznawać mechanizmy skutecznego zdobywania wiedzy i umiejętności. Dzięki wiedzy na temat stylów uczenia możemy przewi...
WIĘCEJ
Latest_square_untitled

Każdy może pomagać - jak zorganizować zbiórkę odzieży dla potrzebujących?

TO DZIAŁA
Kiedy zbliżają się specjalne okazje, gdy za oknem kolejna zmiana pór roku, gdy dzieci znów urosną o kolejny rozmiar, rodziny stają przed koniecznością wymiany czy poszerzenia garderoby. Nie dla wszystkich wysiłek z tym związany będzie związany tylko z pójściem do sklepu czy zamówieniem ze sklepu ...
WIĘCEJ