Konkurs_label Logotyp
People-woman-coffee-meeting

Nie tylko "dziel i rządź" - o typach liderów w działaniach społecznych.

Liderzy działań społecznych mogą reprezentować różne style zarządzania. Mówi się o tym, że styl zarządzania powinien być dostosowany do fazy rozwoju grupy i poziomu kompetencji członków zespołu. Im większy stopień zaawansowania rozwoju zespołu, tym lider może być mniej dyrektywny i zostawiać większą wolność swoim podwładnym  

W psychologii mówimy o czterech fazach rozwoju grupy:
 

1) Forming
to początkowa faza rozwoju grupy, w której członkowie zespołu są ciekawi siebie i ostrożnie „obwąchują” siebie nawzajem. Na tym etapie nie występują konflikty, a większość osób chce wywierać na innych dobre wrażenie.
 

2) Storming
to faza, w której następuje konfrontacja członków grupy. Zespół musi się „dotrzeć” i ustalić normy funkcjonowania, co zwykle dzieje się w konflikcie.
 

3) Norming
to faza, w której klarują się normy grupowe i zasady współpracy. Po fazie burzy i naporu grupa opracowuje formalne lub mniej formalne reguły funkcjonowania, wedle których działa.
 

4) Performing
- dopiero na tym etapie grupa jest w stanie efektywnie współpracować i działać nad wykonaniem zadania.
 

W sytuacyjnym modelu przywództwa Herseya i Blancharda wyróżniamy 4 postawy lidera uzależnione od poziomu rozwoju umiejętności członków zespołu.  

1) Instruowanie
to styl, którym powinni posługiwać się liderzy na początku procesu grupowego. Mamy wtedy do czynienia z tzw. entuzjastycznymi debiutantami, którzy mają niski poziom umiejętności, ale wysoki poziom zaangażowania. Staramy się wówczas jako osoby przewodzące grupie
- precyzyjnie określić zadania oraz ramy czasowe ich wykonania - daje proste i krótkoterminowe zadania - stosuje zasadę PPP - powiedz, pokaż, przećwicz  

2) Konsultowanie
to styl przystający do kolejnej fazy rozwoju podwładnego. Nazywamy tę osobę rozczarowanym adeptem, która straciła już nieco pierwszą ekscytację podejmowanymi zadaniami, a motywacja znacznie przybladła. Trudności, które napotyka w pracy stają się dla niego frustrujące. Zadaniem lidera na tym etapie jest umożliwienie rozwoju umiejętności oraz poprawianiu zachowań nieefektywnych. Ważne na tym etapie jest wzmacnianie umiejętności i wspieranie go w eliminowaniu błędów.
 

3) Wspieranie
to styl, który wykorzystujemy, gdy mamy do czynienia z tzw. wątpiącym praktykiem. Nazywamy w ten sposób osobę o wysokim poziomie umiejętności, który ma zmienne zaangażowanie. Na tym etapie lider skupia się na relacji ze swoim podwładnym, dając mu dużą wolność w podejmowaniu decyzji. Raczej dyskutuje niż instruuje. Jest katalizatorem pozytywnych zmian, wspiera pracownika.
 

4) Delegowanie
to ostatni etap rozwoju przywództwa, gdy mamy do czynienia z w pełni ukształtowanym podwładnym. Jest on ekspertem w swojej dziedzinie i nie potrzebuje bezpośredniego kierowania. Na tym etapie lider deleguje zadania, ufając w możliwości jego wykonania przez podwładnego. Ważne na tym etapie jest również danie perspektyw rozwoju.
 

Działania społeczne wymagają skutecznego przywództwa, przywództwa, które nie opiera się na metodzie kija i marchewki, ale wychodzi na przeciw potrzebom grupy. Skuteczny lider nie posługuje się systemem zakazów i nakazów, ponieważ szybko przerodzi się to w opór. Doceńmy w pracownikach, podwładnych, członkach grupy ich autonomię, kreatywność, doceńmy pomysły i dajmy wolność w ich realizowaniu. Szybko zauważymy, że taka postawa lidera owocuje innowacyjnymi rozwiązaniami.  


Głusi w przestrzeni publicznej

WYWIAD
Przy projektach dla Głuchych* połączyła je empatia, kreatywność i poczucie, że nie można godzić się na zastany porządek świata. Jak działania na rzecz osób niesłyszących wyglądają w praktyce, skąd biorą się pomysły na ich realizację i jak można zdobyć na nie finansowanie? Opowiedzą przedstawicielki organizacji, które każdego dnia podejmują takie...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-164531

Międzypokoleniowe inicjatywy społeczne, czyli o dialogu ludzi młodych i seniorów

TO DZIAŁA
Jakiś czas temu media obiegła informacja o domu spokojnej starości w Holandii, który zdecydował się na udostępnienie bezpłatnego zakwaterowania… studentom w ramach projektu niwelowania negatywnych skutków procesu starzenia się. Dom pod nazwą “Humanitas” w Deventer wymaga od młodych rezydentów “bycia dobrym sąsiadem” przez minimum 30 godzin ...
WIĘCEJ
Latest_square_grandparents-1131890_1920

Sąsiedzkie DKFy, kluby filmowe, kina plenerowe... Pomysły na działania społeczne z filmem w tle.

TO DZIAŁA
Wszyscy lubią oglądać filmy, a dostęp do dobrego kina jest dziś znacznie łatwiejszy niż kiedyś. Zamiast oglądać je w samotności, w domowym zaciszu, wykorzystajmy je jako pretekst do sąsiedzkiej integracji! Poniżej prezentujemy kilka pomysłów na wspólne działania z filmem w tle. 
WIĘCEJ
Latest_square_film
Latest_square_kids-girl-pencil-drawing-159823

Jak organizować edukację, która przygotowuje ludzi do życia społecznego i pomocy innym?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Edukacja przygotowująca ludzi do życia społecznego, kształcąca postawy obywatelskie i empatię wśród najmłodszych to jedno z większych wyzwań współczesności. Wymaga świadomości i dobrego wglądu w potrzeby dzieciaków. Jak to robić? Jest kilka reguł, które należy wdrażać do edukacji, by kształciła l...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-398532

Centrum Amarant, czyli tam gdzie lokalność spotyka kulturę

TO DZIAŁA
Amarant ma wiele znaczeń: to gatunek drzewa, kolor, popularna nazwa szarłata spożywczego. Poznań do tej listy dopisuje kolejne: wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie miasta. I nie są to puste słowa – Centrum Kultury Amarant intryguje od pierwszych chwil. 
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-207489

Minimalizm. Nowa moda czy potrzeba społeczna?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
O minimalizmie robi się coraz głośniej, pojawia się także sporo polskich publikacji i blogów minimalistów. Niejednokrotnie pojawia się także opinia, że to tylko chwilowa moda. Na zweryfikowanie tego twierdzenia jest jeszcze za wcześnie, niemniej jest to dość wymagający trend i raczej trudno za ni...
WIĘCEJ