Konkurs_label Logotyp
10294420724_0300cf921d_o

Kim jest lider lokalny?

Trend lokalności zyskuje ostatnimi czasy na znaczeniu. Chcemy spotykać się ze znajomymi w osiedlowych kawiarniach, organizować pikniki sąsiedzkie, a warzywa kupować od zaprzyjaźnionego rolnika. Dlatego tak duże znaczenie w budowaniu zintegrowanej społeczności odgrywa lokalny lider. Co powinno go cechować i jakie jest jego znaczenie dla rozwoju społeczności lokalnej?

Mówiąc „lider” automatycznie wyobrażamy sobie charyzmatycznego przywódcę, który porywa ludzi do działania i zaraża entuzjazmem. Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć – pisał słynny polski lekarz Ludwik Hirszfeld. Charyzma to rzeczywiście niezwykle ważna cecha, która sprawia, że ludzie identyfikują się z pomysłem lidera. Nie mniej ważna jest jednak empatia i wrażliwość. Dobry lider lokalny to osoba, która potrafi słuchać innych, rozumie potrzeby swojej społeczności i potrafi uwzględnić w swoich działaniach interesy różnych grup. Aby skutecznie działać na rzecz swojej wspólnoty, trzeba mieć wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i umieć porozumieć się z każdym – zarówno prezydentem miasta, jak i przedstawicielem organizacji pozarządowej czy dozorcą budynku. Dlatego często to wrodzone predyspozycje, a nie skończone szkoły, decydują o tym, że ktoś zostaje liderem w swojej gminie czy dzielnicy. Nie znaczy to jednak, że lider nie powinien rozwijać się i podnosić swoich kwalifikacji. Ciekawość świata i chęć zdobywania wiedzy z różnych dziedzin są niezbędne do skutecznego działania. Lokalny  przywódca powinien nie tylko reagować na bieżące problemy, ale też przewidywać je i myśleć długofalowo, czyli jednym słowem posiadać wizję i skutecznie ją realizować. Najistotniejsze jest jednak to, by była ona skrojona na miarę potrzeb lokalnej społeczności, nie ma bowiem dwóch takich samych środowisk.

Nie ma również jednego, wzorcowego modelu działania. Czasami rolę lidera pełni formalny zwierzchnik – wójt, sołtys, przewodniczący rady osiedla czy prezes wspólnoty mieszkaniowej. Polityk, który umie wsłuchać się w potrzeby swojej społeczności, podejmuje nowe, ciekawe inicjatywy i zachęca do tego mieszkańców to prawdziwy unikat. Rolę liderów pełnią też przedstawiciele organizacji pozarządowych jako osoby świetnie zorientowane w problemach gminy, dzielnicy czy konkretnej grupy społecznej. Często jednak liderami zostają osoby, stojące w opozycji do panującej władzy. Takim odważnym buntownikom niekiedy udaje się dokonać małej rewolucji i zmienić zastany porządek.

Niezależnie od tego, z jakiego środowiska wywodzi się lider, do jego zadań należą przede wszystkim: rozpoznawanie potrzeb społeczności, formułowanie w dialogu z mieszkańcami wizji zmian i koordynowanie procesu wcielania ich w życie. Na tym etapie szczególnie istotna jest umiejętność budowania i zarządzania zespołem tak, by ludzie nie tracili motywacji i mieli dobrze rozdysponowane zadania. Bo zmiana lokalna tak jak każdy projekt wymaga determinacji i odważnego dążenia do wyznaczonego celu.  

Magdalena PrzygońskaMinimalizm. Nowa moda czy potrzeba społeczna?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
O minimalizmie robi się coraz głośniej, pojawia się także sporo polskich publikacji i blogów minimalistów. Niejednokrotnie pojawia się także opinia, że to tylko chwilowa moda. Na zweryfikowanie tego twierdzenia jest jeszcze za wcześnie, niemniej jest to dość wymagający trend i raczej trudno za nim podążać zupełnie bezrefleksyjnie. Nie da się tak...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-207489

Givebox - czyli społeczna wymiana z szafą w tle

TO DZIAŁA
„Nie ma tu firm, sponsorów, akcji pijarowych. To miejsce postawione przez mieszkańców dla mieszkańców. Opiera się na wzajemnym zaufaniu. Zakłada, że ludzie są życzliwi i dbają o dobro wspólne.“ – tak zachęcano do skorzystania z „Jeżyckiej Szafy“, czyli pierwszego polskiego GiveBox‘a, który stanął na jednej z poznańskich ulic. Dowiedzcie się więc...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-210892

Jak organizować inicjatywy społeczne dedykowane młodym ludziom?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Wyzwania nie omijają nikogo, w żadnym wieku. Wiedzą to zarówno młode osoby, które zmagają się z chorobami, jak i nastoletni rodzice, czy też uczniowie szkół z terenów wykluczonych cyfrowo. W wielu z nas budzi to na tyle dużo emocji, że chcemy pomóc młodym osobom w ich codziennej walce o lepsze dzisiaj i jutro. Ważne jednak jest to, żeby podejść ...
WIĘCEJ
Latest_square_7885047912_fadd841953_k
Latest_square_adventure-1807524_1920

Dawać wędkę, a nie rybę. Niestandardowe pomysły na pomaganie

TO DZIAŁA
 Pomaganie jest bardzo trudne, a skuteczne niesienie pomocy jest wręcz prawdziwą sztuką. Co to jest skuteczna pomoc? To działanie, które trwale zmienia sytuację. Najczęściej do tej zmiany nie wystarczy zaangażowanie pomagającego, ale konieczne, a nawet przesądzające o powodzeniu akcji, jest z...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-40120

Uczenie się jest sztuką. Jak się uczą społecznicy?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Społecznicy często wcielają się w role uczących, gdy prowadzą prelekcje czy warsztaty lub w rolę osób nauczanych. Psychologowie od dawna zgłębiają procesy uczenia, starając się rozpoznawać mechanizmy skutecznego zdobywania wiedzy i umiejętności. Dzięki wiedzy na temat stylów uczenia możemy przewi...
WIĘCEJ
Latest_square_untitled

Każdy może pomagać - jak zorganizować zbiórkę odzieży dla potrzebujących?

TO DZIAŁA
Kiedy zbliżają się specjalne okazje, gdy za oknem kolejna zmiana pór roku, gdy dzieci znów urosną o kolejny rozmiar, rodziny stają przed koniecznością wymiany czy poszerzenia garderoby. Nie dla wszystkich wysiłek z tym związany będzie związany tylko z pójściem do sklepu czy zamówieniem ze sklepu ...
WIĘCEJ