Konkurs_label Logotyp
10294420724_0300cf921d_o

Kim jest lider lokalny?

Trend lokalności zyskuje ostatnimi czasy na znaczeniu. Chcemy spotykać się ze znajomymi w osiedlowych kawiarniach, organizować pikniki sąsiedzkie, a warzywa kupować od zaprzyjaźnionego rolnika. Dlatego tak duże znaczenie w budowaniu zintegrowanej społeczności odgrywa lokalny lider. Co powinno go cechować i jakie jest jego znaczenie dla rozwoju społeczności lokalnej?

Mówiąc „lider” automatycznie wyobrażamy sobie charyzmatycznego przywódcę, który porywa ludzi do działania i zaraża entuzjazmem. Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć – pisał słynny polski lekarz Ludwik Hirszfeld. Charyzma to rzeczywiście niezwykle ważna cecha, która sprawia, że ludzie identyfikują się z pomysłem lidera. Nie mniej ważna jest jednak empatia i wrażliwość. Dobry lider lokalny to osoba, która potrafi słuchać innych, rozumie potrzeby swojej społeczności i potrafi uwzględnić w swoich działaniach interesy różnych grup. Aby skutecznie działać na rzecz swojej wspólnoty, trzeba mieć wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i umieć porozumieć się z każdym – zarówno prezydentem miasta, jak i przedstawicielem organizacji pozarządowej czy dozorcą budynku. Dlatego często to wrodzone predyspozycje, a nie skończone szkoły, decydują o tym, że ktoś zostaje liderem w swojej gminie czy dzielnicy. Nie znaczy to jednak, że lider nie powinien rozwijać się i podnosić swoich kwalifikacji. Ciekawość świata i chęć zdobywania wiedzy z różnych dziedzin są niezbędne do skutecznego działania. Lokalny  przywódca powinien nie tylko reagować na bieżące problemy, ale też przewidywać je i myśleć długofalowo, czyli jednym słowem posiadać wizję i skutecznie ją realizować. Najistotniejsze jest jednak to, by była ona skrojona na miarę potrzeb lokalnej społeczności, nie ma bowiem dwóch takich samych środowisk.

Nie ma również jednego, wzorcowego modelu działania. Czasami rolę lidera pełni formalny zwierzchnik – wójt, sołtys, przewodniczący rady osiedla czy prezes wspólnoty mieszkaniowej. Polityk, który umie wsłuchać się w potrzeby swojej społeczności, podejmuje nowe, ciekawe inicjatywy i zachęca do tego mieszkańców to prawdziwy unikat. Rolę liderów pełnią też przedstawiciele organizacji pozarządowych jako osoby świetnie zorientowane w problemach gminy, dzielnicy czy konkretnej grupy społecznej. Często jednak liderami zostają osoby, stojące w opozycji do panującej władzy. Takim odważnym buntownikom niekiedy udaje się dokonać małej rewolucji i zmienić zastany porządek.

Niezależnie od tego, z jakiego środowiska wywodzi się lider, do jego zadań należą przede wszystkim: rozpoznawanie potrzeb społeczności, formułowanie w dialogu z mieszkańcami wizji zmian i koordynowanie procesu wcielania ich w życie. Na tym etapie szczególnie istotna jest umiejętność budowania i zarządzania zespołem tak, by ludzie nie tracili motywacji i mieli dobrze rozdysponowane zadania. Bo zmiana lokalna tak jak każdy projekt wymaga determinacji i odważnego dążenia do wyznaczonego celu.  

Magdalena PrzygońskaGłusi w przestrzeni publicznej

WYWIAD
Przy projektach dla Głuchych* połączyła je empatia, kreatywność i poczucie, że nie można godzić się na zastany porządek świata. Jak działania na rzecz osób niesłyszących wyglądają w praktyce, skąd biorą się pomysły na ich realizację i jak można zdobyć na nie finansowanie? Opowiedzą przedstawicielki organizacji, które każdego dnia podejmują takie...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-164531

Międzypokoleniowe inicjatywy społeczne, czyli o dialogu ludzi młodych i seniorów

TO DZIAŁA
Jakiś czas temu media obiegła informacja o domu spokojnej starości w Holandii, który zdecydował się na udostępnienie bezpłatnego zakwaterowania… studentom w ramach projektu niwelowania negatywnych skutków procesu starzenia się. Dom pod nazwą “Humanitas” w Deventer wymaga od młodych rezydentów “bycia dobrym sąsiadem” przez minimum 30 godzin ...
WIĘCEJ
Latest_square_grandparents-1131890_1920

Sąsiedzkie DKFy, kluby filmowe, kina plenerowe... Pomysły na działania społeczne z filmem w tle.

TO DZIAŁA
Wszyscy lubią oglądać filmy, a dostęp do dobrego kina jest dziś znacznie łatwiejszy niż kiedyś. Zamiast oglądać je w samotności, w domowym zaciszu, wykorzystajmy je jako pretekst do sąsiedzkiej integracji! Poniżej prezentujemy kilka pomysłów na wspólne działania z filmem w tle. 
WIĘCEJ
Latest_square_film
Latest_square_kids-girl-pencil-drawing-159823

Jak organizować edukację, która przygotowuje ludzi do życia społecznego i pomocy innym?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Edukacja przygotowująca ludzi do życia społecznego, kształcąca postawy obywatelskie i empatię wśród najmłodszych to jedno z większych wyzwań współczesności. Wymaga świadomości i dobrego wglądu w potrzeby dzieciaków. Jak to robić? Jest kilka reguł, które należy wdrażać do edukacji, by kształciła l...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-398532

Centrum Amarant, czyli tam gdzie lokalność spotyka kulturę

TO DZIAŁA
Amarant ma wiele znaczeń: to gatunek drzewa, kolor, popularna nazwa szarłata spożywczego. Poznań do tej listy dopisuje kolejne: wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie miasta. I nie są to puste słowa – Centrum Kultury Amarant intryguje od pierwszych chwil. 
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-207489

Minimalizm. Nowa moda czy potrzeba społeczna?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
O minimalizmie robi się coraz głośniej, pojawia się także sporo polskich publikacji i blogów minimalistów. Niejednokrotnie pojawia się także opinia, że to tylko chwilowa moda. Na zweryfikowanie tego twierdzenia jest jeszcze za wcześnie, niemniej jest to dość wymagający trend i raczej trudno za ni...
WIĘCEJ