Konkurs_label Logotyp
Tumblr_ndyve8fmfa1tubinno1_r1_1280

Jak założyć spółdzielnię socjalną?

Spółdzielnia socjalna jest szczególnym typem instytucji, która łączy cele gospodarcze i społeczne. Dla jej członków (co najmniej połowa z nich musi być zagrożona wykluczeniem społecznym) stwarza miejsca pracy, a te dają możliwość rozwoju osobistego i powodują chęć współdziałania i wprowadzania zmian w swoim otoczeniu.

Krok po kroku  
              
 
 I  

Grupa założycielska (minimum 5 osób lub 2 osoby prawne np. organizacje pozarządowe), w chwili decydowania się na powołanie spółdzielni, powinna mieć przemyślany pomysł na prowadzoną działalność. Wszystko zależy od umiejętności i możliwości uczenia się nowych rzeczy przez członków spółdzielni, a także ich zaangażowania. Dobrze jeśli wcześniej, na terenie swoich działań, zrobi się rozeznanie, czy istnieje zapotrzebowanie na konkretne usługi lub produkty.

II

Kiedy grupa ma na siebie pomysł, warto przejść do pisania statutu, który jest najważniejszym wewnętrznym dokumentem. Określa cele oraz zasady funkcjonowania spółdzielni i musi być zaakceptowany podpisem przez każdego z jej członków. Należy także nadać nazwę organizacji, pamiętając, że musi się w niej znaleźć „spółdzielnia socjalna”.

III

Kolejnym krokiem, po którym wkracza się na drogę rejestracji w sądzie, jest spotkanie założycielskie. Podczas spotkania uchwala się powstanie spółdzielni, jej statut oraz zarząd, a głosy za i przeciw liczy komisja skrutacyjna w głosowaniu tajnym. Ważne, by spotkanie protokołować: zapisać wnioski, streścić najważniejsze kwestie. Po spotkaniu należy pieczołowicie przechowywać wszystkie dokumenty: listę członków, protokół z zebrania, uchwały, podpisany statut, zaświadczenia członków, które potwierdzają ich uprawnienia do założenia spółdzielni. Dokumenty te będą niezbędne podczas procedury rejestracji.

IV

Wniosek rejestracyjny (KRS W5) wraz z dokumentami i KRS WK (zgłoszenie osób z organów podmiotu) powinien być złożony w KRS maksymalnie 7 dni od zebrania założycielskiego. Warto podkreślić, że spółdzielnie socjalne są zwolnione z opłat przy rejestracji w KRS.    

V

Następnym działaniem jest rejestracja w Urzędzie Skarbowym, gdzie zostanie nam nadany NIP. Należy również wystąpić do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON. W ciągu siedmiu dni od zatrudnienia pierwszego pracownika, należy zgłosić spółdzielnię w ZUS. Trzeba również zdeklarować, czy spółdzielnia decyduje się na rozliczenie VAT-u. Spółdzielnia powinna także otworzyć swoje konto bankowe, o którym informuje ZUS i Urząd Skarbowy.  

Cel

Opisane formalności są niezbędne do stworzenia nowych miejsc pracy, które mogą być formą terapii, zwłaszcza dla osób wychodzących z uzależnienia czy byłych więźniów. Poczucie budowania czegoś, za co bierze się odpowiedzialność od początku z pewnością ma znaczenie w postrzeganiu siebie i najbliższego otoczenia.            


Głusi w przestrzeni publicznej

WYWIAD
Przy projektach dla Głuchych* połączyła je empatia, kreatywność i poczucie, że nie można godzić się na zastany porządek świata. Jak działania na rzecz osób niesłyszących wyglądają w praktyce, skąd biorą się pomysły na ich realizację i jak można zdobyć na nie finansowanie? Opowiedzą przedstawicielki organizacji, które każdego dnia podejmują takie...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-164531

Międzypokoleniowe inicjatywy społeczne, czyli o dialogu ludzi młodych i seniorów

TO DZIAŁA
Jakiś czas temu media obiegła informacja o domu spokojnej starości w Holandii, który zdecydował się na udostępnienie bezpłatnego zakwaterowania… studentom w ramach projektu niwelowania negatywnych skutków procesu starzenia się. Dom pod nazwą “Humanitas” w Deventer wymaga od młodych rezydentów “bycia dobrym sąsiadem” przez minimum 30 godzin ...
WIĘCEJ
Latest_square_grandparents-1131890_1920

Sąsiedzkie DKFy, kluby filmowe, kina plenerowe... Pomysły na działania społeczne z filmem w tle.

TO DZIAŁA
Wszyscy lubią oglądać filmy, a dostęp do dobrego kina jest dziś znacznie łatwiejszy niż kiedyś. Zamiast oglądać je w samotności, w domowym zaciszu, wykorzystajmy je jako pretekst do sąsiedzkiej integracji! Poniżej prezentujemy kilka pomysłów na wspólne działania z filmem w tle. 
WIĘCEJ
Latest_square_film
Latest_square_kids-girl-pencil-drawing-159823

Jak organizować edukację, która przygotowuje ludzi do życia społecznego i pomocy innym?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Edukacja przygotowująca ludzi do życia społecznego, kształcąca postawy obywatelskie i empatię wśród najmłodszych to jedno z większych wyzwań współczesności. Wymaga świadomości i dobrego wglądu w potrzeby dzieciaków. Jak to robić? Jest kilka reguł, które należy wdrażać do edukacji, by kształciła l...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-398532

Centrum Amarant, czyli tam gdzie lokalność spotyka kulturę

TO DZIAŁA
Amarant ma wiele znaczeń: to gatunek drzewa, kolor, popularna nazwa szarłata spożywczego. Poznań do tej listy dopisuje kolejne: wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie miasta. I nie są to puste słowa – Centrum Kultury Amarant intryguje od pierwszych chwil. 
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-207489

Minimalizm. Nowa moda czy potrzeba społeczna?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
O minimalizmie robi się coraz głośniej, pojawia się także sporo polskich publikacji i blogów minimalistów. Niejednokrotnie pojawia się także opinia, że to tylko chwilowa moda. Na zweryfikowanie tego twierdzenia jest jeszcze za wcześnie, niemniej jest to dość wymagający trend i raczej trudno za ni...
WIĘCEJ