Konkurs_label Logotyp
Tumblr_ndyve8fmfa1tubinno1_r1_1280

Jak założyć spółdzielnię socjalną?

Spółdzielnia socjalna jest szczególnym typem instytucji, która łączy cele gospodarcze i społeczne. Dla jej członków (co najmniej połowa z nich musi być zagrożona wykluczeniem społecznym) stwarza miejsca pracy, a te dają możliwość rozwoju osobistego i powodują chęć współdziałania i wprowadzania zmian w swoim otoczeniu.

Krok po kroku  
              
 
 I  

Grupa założycielska (minimum 5 osób lub 2 osoby prawne np. organizacje pozarządowe), w chwili decydowania się na powołanie spółdzielni, powinna mieć przemyślany pomysł na prowadzoną działalność. Wszystko zależy od umiejętności i możliwości uczenia się nowych rzeczy przez członków spółdzielni, a także ich zaangażowania. Dobrze jeśli wcześniej, na terenie swoich działań, zrobi się rozeznanie, czy istnieje zapotrzebowanie na konkretne usługi lub produkty.

II

Kiedy grupa ma na siebie pomysł, warto przejść do pisania statutu, który jest najważniejszym wewnętrznym dokumentem. Określa cele oraz zasady funkcjonowania spółdzielni i musi być zaakceptowany podpisem przez każdego z jej członków. Należy także nadać nazwę organizacji, pamiętając, że musi się w niej znaleźć „spółdzielnia socjalna”.

III

Kolejnym krokiem, po którym wkracza się na drogę rejestracji w sądzie, jest spotkanie założycielskie. Podczas spotkania uchwala się powstanie spółdzielni, jej statut oraz zarząd, a głosy za i przeciw liczy komisja skrutacyjna w głosowaniu tajnym. Ważne, by spotkanie protokołować: zapisać wnioski, streścić najważniejsze kwestie. Po spotkaniu należy pieczołowicie przechowywać wszystkie dokumenty: listę członków, protokół z zebrania, uchwały, podpisany statut, zaświadczenia członków, które potwierdzają ich uprawnienia do założenia spółdzielni. Dokumenty te będą niezbędne podczas procedury rejestracji.

IV

Wniosek rejestracyjny (KRS W5) wraz z dokumentami i KRS WK (zgłoszenie osób z organów podmiotu) powinien być złożony w KRS maksymalnie 7 dni od zebrania założycielskiego. Warto podkreślić, że spółdzielnie socjalne są zwolnione z opłat przy rejestracji w KRS.    

V

Następnym działaniem jest rejestracja w Urzędzie Skarbowym, gdzie zostanie nam nadany NIP. Należy również wystąpić do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON. W ciągu siedmiu dni od zatrudnienia pierwszego pracownika, należy zgłosić spółdzielnię w ZUS. Trzeba również zdeklarować, czy spółdzielnia decyduje się na rozliczenie VAT-u. Spółdzielnia powinna także otworzyć swoje konto bankowe, o którym informuje ZUS i Urząd Skarbowy.  

Cel

Opisane formalności są niezbędne do stworzenia nowych miejsc pracy, które mogą być formą terapii, zwłaszcza dla osób wychodzących z uzależnienia czy byłych więźniów. Poczucie budowania czegoś, za co bierze się odpowiedzialność od początku z pewnością ma znaczenie w postrzeganiu siebie i najbliższego otoczenia.            


Minimalizm. Nowa moda czy potrzeba społeczna?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
O minimalizmie robi się coraz głośniej, pojawia się także sporo polskich publikacji i blogów minimalistów. Niejednokrotnie pojawia się także opinia, że to tylko chwilowa moda. Na zweryfikowanie tego twierdzenia jest jeszcze za wcześnie, niemniej jest to dość wymagający trend i raczej trudno za nim podążać zupełnie bezrefleksyjnie. Nie da się tak...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-207489

Givebox - czyli społeczna wymiana z szafą w tle

TO DZIAŁA
„Nie ma tu firm, sponsorów, akcji pijarowych. To miejsce postawione przez mieszkańców dla mieszkańców. Opiera się na wzajemnym zaufaniu. Zakłada, że ludzie są życzliwi i dbają o dobro wspólne.“ – tak zachęcano do skorzystania z „Jeżyckiej Szafy“, czyli pierwszego polskiego GiveBox‘a, który stanął na jednej z poznańskich ulic. Dowiedzcie się więc...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-210892

Jak organizować inicjatywy społeczne dedykowane młodym ludziom?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Wyzwania nie omijają nikogo, w żadnym wieku. Wiedzą to zarówno młode osoby, które zmagają się z chorobami, jak i nastoletni rodzice, czy też uczniowie szkół z terenów wykluczonych cyfrowo. W wielu z nas budzi to na tyle dużo emocji, że chcemy pomóc młodym osobom w ich codziennej walce o lepsze dzisiaj i jutro. Ważne jednak jest to, żeby podejść ...
WIĘCEJ
Latest_square_7885047912_fadd841953_k
Latest_square_adventure-1807524_1920

Dawać wędkę, a nie rybę. Niestandardowe pomysły na pomaganie

TO DZIAŁA
 Pomaganie jest bardzo trudne, a skuteczne niesienie pomocy jest wręcz prawdziwą sztuką. Co to jest skuteczna pomoc? To działanie, które trwale zmienia sytuację. Najczęściej do tej zmiany nie wystarczy zaangażowanie pomagającego, ale konieczne, a nawet przesądzające o powodzeniu akcji, jest z...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-40120

Uczenie się jest sztuką. Jak się uczą społecznicy?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Społecznicy często wcielają się w role uczących, gdy prowadzą prelekcje czy warsztaty lub w rolę osób nauczanych. Psychologowie od dawna zgłębiają procesy uczenia, starając się rozpoznawać mechanizmy skutecznego zdobywania wiedzy i umiejętności. Dzięki wiedzy na temat stylów uczenia możemy przewi...
WIĘCEJ
Latest_square_untitled

Każdy może pomagać - jak zorganizować zbiórkę odzieży dla potrzebujących?

TO DZIAŁA
Kiedy zbliżają się specjalne okazje, gdy za oknem kolejna zmiana pór roku, gdy dzieci znów urosną o kolejny rozmiar, rodziny stają przed koniecznością wymiany czy poszerzenia garderoby. Nie dla wszystkich wysiłek z tym związany będzie związany tylko z pójściem do sklepu czy zamówieniem ze sklepu ...
WIĘCEJ