Konkurs_label Logotyp
Kids-girl-pencil-drawing-159823

Jak organizować edukację, która przygotowuje ludzi do życia społecznego i pomocy innym?

Edukacja przygotowująca ludzi do życia społecznego, kształcąca postawy obywatelskie i empatię wśród najmłodszych to jedno z większych wyzwań współczesności. Wymaga świadomości i dobrego wglądu w potrzeby dzieciaków. Jak to robić? Jest kilka reguł, które należy wdrażać do edukacji, by kształciła ludzi świadomych, prezentujących proobywatelskie postawy i chcących działać społecznie.  

Dajmy dzieciom autonomię
 

Uznanie dziecięcego świata za równie ważny, co świat dorosłych jest niezbędnym krokiem prowadzącym do stworzenia takiego modelu edukacji, który będzie sprzyjać postawom proobywatelskim. Ważne jest, by uczniowie czuli się ważni i rozumiani, a do tego potrzeba wiele empatii i cierpliwości. Bo o ile dzieci w wieku wczesnoszkolnym chętnie współpracują z dorosłymi i komunikują im swoje potrzeby, o tyle nastolatkowie ustawiają niewidzialny mur między swoim światem  a światem dorosłych, a komunikacja z nimi bywa dużym wyzwaniem ze względu na normatywny dla tego wieku bunt. Niezależnie od okresu rozwojowego należy jednak uznać autonomię młodego człowieka i starać się poznać jego świat, by na bazie dotychczasowych doświadczeń nabudowywać nowe doświadczenia.
 

Dostrzeżmy indywidualność
 

Kolejnym kluczem do zrozumienia edukacji nastawionej prospołecznie jest zindywidualizowany system nauczania. Co to oznacza? W dużym skrócie oznacza dopasowywanie wymagań, treści czy materiałów edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka, wspieranie go w odnajdywaniu swoich pasji i zainteresowań. Edukacja, która formatuje wszystkie dzieci do jednego wzorca nie sprzyja kształceniu postaw empatycznych i prospołecznych. Należy zabiegać o to, by dostrzegać talenty i zasoby we wszystkich dzieciach. Wspierać i budować ich poczucie własnej wartości oraz chęć uczenia się niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z młodym geniuszem czy z urwisem, który z trudem przechodzi z klasy do klasy. Zarówno jeden, jak i drugi są wyjątkowi w swojej indywidualności.  

Integracja i edukacja muszą iść w parze
 

Aby budować postawy społecznikowskie uczniowie muszą uczyć się pomagać innym od najmłodszych lat. Dzieci, które mają okazję uczyć się w jednej klasie czy szkole z osobami z niepełnosprawnościami czy innej narodowości w sposób naturalny uczą się tolerancji oraz empatii. Dla dziecka, które dorastało wśród osób potrzebujących wsparcia, pomoc innym staje się oczywista. Uczenie różnorodności i wrażliwości na innych jest podstawowym warunkiem, bez którego trudno o postawy prospołeczne w przyszłości.  

Pamiętajmy o roli uczenia się przez doświadczenie
 

Odejście od nauczania „podręcznikowego” skupionego na zapamiętywaniu faktów, liczb, wykresów i dat w kierunku edukacji praktycznej nastawionej na doświadczanie jest niezbędnym elementem przystosowującym dzieci do życia w zglobalizowanym świecie. W dobie, gdy każdy z nas z poziomu swojego tabletu, smartfona czy laptopa może sięgnąć po właściwie każdą potrzebną mu informację w ciągu sekundy, uczenie się faktów czy definicji przestaje mieć sens. W obliczu zmian cywilizacyjnych, które nastąpiły, znacznie większego znaczenia zaczyna nabierać uczenie umiejętności społecznych, kreatywności, empatii czy krytycznego myślenia.  

Czym skorupka za młodu nasiąknie…
 

Nie można wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy niezwykle istotnej - jeśli nie najistotniejszej - w procesie edukowania młodych obywateli. To modelowanie postaw prospołecznych, czyli - mówiąc prostszym językiem - bycie dobrym przykładem dla dzieci. Od kogo bowiem, jak nie od osób dorosłych najmłodsi czerpią wzorce i uczą się pomagania innym? Oczywiście, od bliskich im osób dorosłych - rodziców, nauczycieli, sąsiadów, wujków, cioć, itd. Jeśli chcemy wychować młode pokolenie wrażliwe na potrzeby innych i działające na rzecz swoich małych ojczyzn musimy dać im do tego narzędzia i zamodelować postawy, którymi będą mogli się inspirować w dorosłym życiu.  


Minimalizm. Nowa moda czy potrzeba społeczna?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
O minimalizmie robi się coraz głośniej, pojawia się także sporo polskich publikacji i blogów minimalistów. Niejednokrotnie pojawia się także opinia, że to tylko chwilowa moda. Na zweryfikowanie tego twierdzenia jest jeszcze za wcześnie, niemniej jest to dość wymagający trend i raczej trudno za nim podążać zupełnie bezrefleksyjnie. Nie da się tak...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-207489

Givebox - czyli społeczna wymiana z szafą w tle

TO DZIAŁA
„Nie ma tu firm, sponsorów, akcji pijarowych. To miejsce postawione przez mieszkańców dla mieszkańców. Opiera się na wzajemnym zaufaniu. Zakłada, że ludzie są życzliwi i dbają o dobro wspólne.“ – tak zachęcano do skorzystania z „Jeżyckiej Szafy“, czyli pierwszego polskiego GiveBox‘a, który stanął na jednej z poznańskich ulic. Dowiedzcie się więc...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-210892

Jak organizować inicjatywy społeczne dedykowane młodym ludziom?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Wyzwania nie omijają nikogo, w żadnym wieku. Wiedzą to zarówno młode osoby, które zmagają się z chorobami, jak i nastoletni rodzice, czy też uczniowie szkół z terenów wykluczonych cyfrowo. W wielu z nas budzi to na tyle dużo emocji, że chcemy pomóc młodym osobom w ich codziennej walce o lepsze dzisiaj i jutro. Ważne jednak jest to, żeby podejść ...
WIĘCEJ
Latest_square_7885047912_fadd841953_k
Latest_square_adventure-1807524_1920

Dawać wędkę, a nie rybę. Niestandardowe pomysły na pomaganie

TO DZIAŁA
 Pomaganie jest bardzo trudne, a skuteczne niesienie pomocy jest wręcz prawdziwą sztuką. Co to jest skuteczna pomoc? To działanie, które trwale zmienia sytuację. Najczęściej do tej zmiany nie wystarczy zaangażowanie pomagającego, ale konieczne, a nawet przesądzające o powodzeniu akcji, jest z...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-40120

Uczenie się jest sztuką. Jak się uczą społecznicy?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Społecznicy często wcielają się w role uczących, gdy prowadzą prelekcje czy warsztaty lub w rolę osób nauczanych. Psychologowie od dawna zgłębiają procesy uczenia, starając się rozpoznawać mechanizmy skutecznego zdobywania wiedzy i umiejętności. Dzięki wiedzy na temat stylów uczenia możemy przewi...
WIĘCEJ
Latest_square_untitled

Każdy może pomagać - jak zorganizować zbiórkę odzieży dla potrzebujących?

TO DZIAŁA
Kiedy zbliżają się specjalne okazje, gdy za oknem kolejna zmiana pór roku, gdy dzieci znów urosną o kolejny rozmiar, rodziny stają przed koniecznością wymiany czy poszerzenia garderoby. Nie dla wszystkich wysiłek z tym związany będzie związany tylko z pójściem do sklepu czy zamówieniem ze sklepu ...
WIĘCEJ