Konkurs_label Logotyp
Dziewczyna

Jak działa mózg społecznika?

Mózg to niezwykle skomplikowana struktura odpowiadająca za zawiadywanie większością procesów życiowych. Ilość ścieżek neuronalnych, które nieustannie przesyłają między sobą impulsy jest niewyobrażalnie wielka. Według najnowszych badań Suzany Herculano-Houzel, liczba neuronów w naszym mózgu to ok. 86 miliardów! Mało tego - codziennie powstają w nim nowe połączenia, które możemy utrwalać lub wygaszać w zależności od tego, jak często są wykorzystywane i jak bardzo są aktywne.

Nie wszyscy wiedzą, że jako ludzie mamy preferencje do bardziej intensywnego korzystania z jednej z dwóch półkul mózgowych. Każda z nich jest bowiem odpowiedzialna za określone czynności. Prawą półkulę nazywa się półkulą wyobraźni, intuicji i emocji, natomiast lewa półkula w ogromnym uproszczeniu odpowiada za analizę, logiczne myślenie, planowanie.

Wyższe funkcje psychiczne i czynności poznawcze są domeną kory nowej - najbardziej zewnętrznej warstwy mózgu, na którą składa się ponad 8 miliardów neuronów (!). Jak sama nazwa wskazuje, jest ona stosunkowo nowym wytworem ewolucji, odpowiada za najbardziej wyrafinowane procesy umysłowe takie jak myślenie, planowanie czy analiza emocji. Procesy te wykształciły się najpóźniej w procesie ewolucji naszego gatunku. Za najbardziej pierwotne funkcje takie, jak kontrola procesów życiowych, oddychania odpowiada pień mózgu (tzw. gadzi mózg) - ewolucyjnie najstarsza część tego organu.

Prawa półkula

Prawa półkula dominuje u osób, które w życiu kierują się wyobraźnią i intuicją. Intensywne działanie tej półkuli obserwujemy u społeczników, którzy tworzą, wymyślają nowe pomysły, robią burzę mózgów. Prawa półkula jest bowiem półkulą tworzenia, swobodnych skojarzeń. Inwestowanie energii w tego typu działania usprawnia połączenia neuronalne obecne w tej półkuli i sprzyja tworzeniu się nowych ścieżek. Tym samym rozwija prawą półkulę, a wraz z nią naszą kreatywność, umiejętność twórczego myślenia, działania out of the box - wykraczające poza popularne schematy działania. 

Lewa półkula

Lewa półkula jest odpowiedzialna za mowę, skupienie na detalach i liczbach. Jest logiczna, analityczna i racjonalna. Społecznik korzysta z niej intensywnie podczas planowania nowych działań, organizowania ich w spójną całość, tworzenia budżetu swoich przedsięwzięć. 
Będąc społecznikiem, tworząc projekty społeczne, działając na rzecz innych potrzebna jest efektywna współpraca obu półkul. Nie istnieje bowiem skuteczne działanie bez ich jednoczesnego zaangażowania. Za komunikację między nimi odpowiada ciało modzelowate, w którym odbywa się międzypółkulowe przesyłanie informacji.

Neurony lustrzane a pomoc innym

Ważną rolę w naszym mózgu, a w umyśle społecznika w szczególności, odgrywają tzw. neurony lustrzane. Są one odpowiedzialne za empatię i współodczuwanie z innymi. Bez ich istnienia bardzo trudno byłoby nam rozumieć potrzeby innych ludzi i wczuwać się w ich położenie. A co za tym idzie praktycznie niemożliwe byłoby pomagania innym czy jakiekolwiek działania społeczne, nieobliczone na swój osobisty sukces. Neurony lustrzane biorą udział w tzw. procesie ludzkiej mimikry, czyli upodabniania się do osób, z którymi przebywamy. To bardzo ciekawe zjawisko, którego badaniem zajmował się psycholog Robert Zajonc. Odkrył, że jako ludzie mamy tendencję do upodabniania się gestami, mimiką, a nawet wyglądem do innych ludzi. Taki mechanizm naśladowania pozwala nam żyć w harmonii z innymi, współdziałać i skutecznie pomagać sobie nawzajem. 


Głusi w przestrzeni publicznej

WYWIAD
Przy projektach dla Głuchych* połączyła je empatia, kreatywność i poczucie, że nie można godzić się na zastany porządek świata. Jak działania na rzecz osób niesłyszących wyglądają w praktyce, skąd biorą się pomysły na ich realizację i jak można zdobyć na nie finansowanie? Opowiedzą przedstawicielki organizacji, które każdego dnia podejmują takie...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-164531

Międzypokoleniowe inicjatywy społeczne, czyli o dialogu ludzi młodych i seniorów

TO DZIAŁA
Jakiś czas temu media obiegła informacja o domu spokojnej starości w Holandii, który zdecydował się na udostępnienie bezpłatnego zakwaterowania… studentom w ramach projektu niwelowania negatywnych skutków procesu starzenia się. Dom pod nazwą “Humanitas” w Deventer wymaga od młodych rezydentów “bycia dobrym sąsiadem” przez minimum 30 godzin ...
WIĘCEJ
Latest_square_grandparents-1131890_1920

Sąsiedzkie DKFy, kluby filmowe, kina plenerowe... Pomysły na działania społeczne z filmem w tle.

TO DZIAŁA
Wszyscy lubią oglądać filmy, a dostęp do dobrego kina jest dziś znacznie łatwiejszy niż kiedyś. Zamiast oglądać je w samotności, w domowym zaciszu, wykorzystajmy je jako pretekst do sąsiedzkiej integracji! Poniżej prezentujemy kilka pomysłów na wspólne działania z filmem w tle. 
WIĘCEJ
Latest_square_film
Latest_square_kids-girl-pencil-drawing-159823

Jak organizować edukację, która przygotowuje ludzi do życia społecznego i pomocy innym?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Edukacja przygotowująca ludzi do życia społecznego, kształcąca postawy obywatelskie i empatię wśród najmłodszych to jedno z większych wyzwań współczesności. Wymaga świadomości i dobrego wglądu w potrzeby dzieciaków. Jak to robić? Jest kilka reguł, które należy wdrażać do edukacji, by kształciła l...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-398532

Centrum Amarant, czyli tam gdzie lokalność spotyka kulturę

TO DZIAŁA
Amarant ma wiele znaczeń: to gatunek drzewa, kolor, popularna nazwa szarłata spożywczego. Poznań do tej listy dopisuje kolejne: wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie miasta. I nie są to puste słowa – Centrum Kultury Amarant intryguje od pierwszych chwil. 
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-207489

Minimalizm. Nowa moda czy potrzeba społeczna?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
O minimalizmie robi się coraz głośniej, pojawia się także sporo polskich publikacji i blogów minimalistów. Niejednokrotnie pojawia się także opinia, że to tylko chwilowa moda. Na zweryfikowanie tego twierdzenia jest jeszcze za wcześnie, niemniej jest to dość wymagający trend i raczej trudno za ni...
WIĘCEJ