Konkurs_label Logotyp
Dziewczyna

Jak działa mózg społecznika?

Mózg to niezwykle skomplikowana struktura odpowiadająca za zawiadywanie większością procesów życiowych. Ilość ścieżek neuronalnych, które nieustannie przesyłają między sobą impulsy jest niewyobrażalnie wielka. Według najnowszych badań Suzany Herculano-Houzel, liczba neuronów w naszym mózgu to ok. 86 miliardów! Mało tego - codziennie powstają w nim nowe połączenia, które możemy utrwalać lub wygaszać w zależności od tego, jak często są wykorzystywane i jak bardzo są aktywne.

Nie wszyscy wiedzą, że jako ludzie mamy preferencje do bardziej intensywnego korzystania z jednej z dwóch półkul mózgowych. Każda z nich jest bowiem odpowiedzialna za określone czynności. Prawą półkulę nazywa się półkulą wyobraźni, intuicji i emocji, natomiast lewa półkula w ogromnym uproszczeniu odpowiada za analizę, logiczne myślenie, planowanie.

Wyższe funkcje psychiczne i czynności poznawcze są domeną kory nowej - najbardziej zewnętrznej warstwy mózgu, na którą składa się ponad 8 miliardów neuronów (!). Jak sama nazwa wskazuje, jest ona stosunkowo nowym wytworem ewolucji, odpowiada za najbardziej wyrafinowane procesy umysłowe takie jak myślenie, planowanie czy analiza emocji. Procesy te wykształciły się najpóźniej w procesie ewolucji naszego gatunku. Za najbardziej pierwotne funkcje takie, jak kontrola procesów życiowych, oddychania odpowiada pień mózgu (tzw. gadzi mózg) - ewolucyjnie najstarsza część tego organu.

Prawa półkula

Prawa półkula dominuje u osób, które w życiu kierują się wyobraźnią i intuicją. Intensywne działanie tej półkuli obserwujemy u społeczników, którzy tworzą, wymyślają nowe pomysły, robią burzę mózgów. Prawa półkula jest bowiem półkulą tworzenia, swobodnych skojarzeń. Inwestowanie energii w tego typu działania usprawnia połączenia neuronalne obecne w tej półkuli i sprzyja tworzeniu się nowych ścieżek. Tym samym rozwija prawą półkulę, a wraz z nią naszą kreatywność, umiejętność twórczego myślenia, działania out of the box - wykraczające poza popularne schematy działania. 

Lewa półkula

Lewa półkula jest odpowiedzialna za mowę, skupienie na detalach i liczbach. Jest logiczna, analityczna i racjonalna. Społecznik korzysta z niej intensywnie podczas planowania nowych działań, organizowania ich w spójną całość, tworzenia budżetu swoich przedsięwzięć. 
Będąc społecznikiem, tworząc projekty społeczne, działając na rzecz innych potrzebna jest efektywna współpraca obu półkul. Nie istnieje bowiem skuteczne działanie bez ich jednoczesnego zaangażowania. Za komunikację między nimi odpowiada ciało modzelowate, w którym odbywa się międzypółkulowe przesyłanie informacji.

Neurony lustrzane a pomoc innym

Ważną rolę w naszym mózgu, a w umyśle społecznika w szczególności, odgrywają tzw. neurony lustrzane. Są one odpowiedzialne za empatię i współodczuwanie z innymi. Bez ich istnienia bardzo trudno byłoby nam rozumieć potrzeby innych ludzi i wczuwać się w ich położenie. A co za tym idzie praktycznie niemożliwe byłoby pomagania innym czy jakiekolwiek działania społeczne, nieobliczone na swój osobisty sukces. Neurony lustrzane biorą udział w tzw. procesie ludzkiej mimikry, czyli upodabniania się do osób, z którymi przebywamy. To bardzo ciekawe zjawisko, którego badaniem zajmował się psycholog Robert Zajonc. Odkrył, że jako ludzie mamy tendencję do upodabniania się gestami, mimiką, a nawet wyglądem do innych ludzi. Taki mechanizm naśladowania pozwala nam żyć w harmonii z innymi, współdziałać i skutecznie pomagać sobie nawzajem. 


Minimalizm. Nowa moda czy potrzeba społeczna?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
O minimalizmie robi się coraz głośniej, pojawia się także sporo polskich publikacji i blogów minimalistów. Niejednokrotnie pojawia się także opinia, że to tylko chwilowa moda. Na zweryfikowanie tego twierdzenia jest jeszcze za wcześnie, niemniej jest to dość wymagający trend i raczej trudno za nim podążać zupełnie bezrefleksyjnie. Nie da się tak...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-207489

Givebox - czyli społeczna wymiana z szafą w tle

TO DZIAŁA
„Nie ma tu firm, sponsorów, akcji pijarowych. To miejsce postawione przez mieszkańców dla mieszkańców. Opiera się na wzajemnym zaufaniu. Zakłada, że ludzie są życzliwi i dbają o dobro wspólne.“ – tak zachęcano do skorzystania z „Jeżyckiej Szafy“, czyli pierwszego polskiego GiveBox‘a, który stanął na jednej z poznańskich ulic. Dowiedzcie się więc...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-210892

Jak organizować inicjatywy społeczne dedykowane młodym ludziom?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Wyzwania nie omijają nikogo, w żadnym wieku. Wiedzą to zarówno młode osoby, które zmagają się z chorobami, jak i nastoletni rodzice, czy też uczniowie szkół z terenów wykluczonych cyfrowo. W wielu z nas budzi to na tyle dużo emocji, że chcemy pomóc młodym osobom w ich codziennej walce o lepsze dzisiaj i jutro. Ważne jednak jest to, żeby podejść ...
WIĘCEJ
Latest_square_7885047912_fadd841953_k
Latest_square_adventure-1807524_1920

Dawać wędkę, a nie rybę. Niestandardowe pomysły na pomaganie

TO DZIAŁA
 Pomaganie jest bardzo trudne, a skuteczne niesienie pomocy jest wręcz prawdziwą sztuką. Co to jest skuteczna pomoc? To działanie, które trwale zmienia sytuację. Najczęściej do tej zmiany nie wystarczy zaangażowanie pomagającego, ale konieczne, a nawet przesądzające o powodzeniu akcji, jest z...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-40120

Uczenie się jest sztuką. Jak się uczą społecznicy?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Społecznicy często wcielają się w role uczących, gdy prowadzą prelekcje czy warsztaty lub w rolę osób nauczanych. Psychologowie od dawna zgłębiają procesy uczenia, starając się rozpoznawać mechanizmy skutecznego zdobywania wiedzy i umiejętności. Dzięki wiedzy na temat stylów uczenia możemy przewi...
WIĘCEJ
Latest_square_untitled

Każdy może pomagać - jak zorganizować zbiórkę odzieży dla potrzebujących?

TO DZIAŁA
Kiedy zbliżają się specjalne okazje, gdy za oknem kolejna zmiana pór roku, gdy dzieci znów urosną o kolejny rozmiar, rodziny stają przed koniecznością wymiany czy poszerzenia garderoby. Nie dla wszystkich wysiłek z tym związany będzie związany tylko z pójściem do sklepu czy zamówieniem ze sklepu ...
WIĘCEJ