Konkurs_label Logotyp
Wood-trees-house-branches

Czego potrzebuje Twoja okolica? o diagnozie potrzeb społecznych

Od czego zależy powodzenia leczenia pacjenta? Od dobrze postawionej diagnozy. Tę analogię możemy  z powodzeniem wykorzystać do „uzdrawiania” naszego otoczenia. Zanim przystąpimy do wprowadzenia zmian, warto sprawdzić, co wymaga poprawy oraz usprawnienia. W tym celu przeprowadza się diagnozę potrzeb społecznych. Jest to badanie wykonywane w celu poznania potrzeb, problemów i oczekiwań społeczności lokalnej. W opracowaniu diagnozy społecznej brana jest pod uwagę wiedza i doświadczenie ludzi tworzących daną społeczność lokalną, w tym również ekspertów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji, którzy do nich należą. Często popełnianym błędem przy przeprowadzaniu diagnozy, jest pominięcie grup marginalizowanych społecznie, czyli seniorów, młodzieży, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz bezdomnych. Mając dobrze opracowaną diagnozę, nie tylko możemy wdrażać różne inicjatywy, ale także odwoływać się do niej podczas prowadzenia ważnych rozmów i negocjacji z przedstawicielami różnych instytucji,  organizacji i firm. Ponadto tworzenie diagnozy daje sygnał członkom społeczności lokalnej, że ich głos ma znaczenie oraz, że mają wpływ na sprawy otoczenia. 

Dzięki diagnozie społecznej uzyskujemy odpowiedzi na pytania: Jak jest? Dlaczego tak jest? Co trzeba zmienić? Jakie konkretne działania wdrożyć, by zrealizować zamierzony cel? Jeśli uda nam się na nie odpowiedzieć, wówczas możemy dopasować działania do potrzeb, znaleźć wsparcie, podnieść wiarygodność naszej organizacji i działań, a przede wszystkim uniknąć robienia czegoś w myśl zasady „sztuka dla sztuki”. Tylko dobrze postawiona diagnoza jest w stanie przynieść nam odpowiedź na to, czego rzeczywiście potrzebuje nasza okolica.

Jak się przygotować do przeprowadzenia diagnozy potrzeb społecznych? Po pierwsze, należy zastanowić się po co ją przeprowadzamy, a po drugie wybrać metodę, jaką będziemy się posługiwać przy gromadzeniu danych. Można wyróżnić kilka skutecznych narzędzi diagnostycznych, jednak najbardziej rozpowszechnioną jest metoda sondażu diagnostycznego. Możemy ją przeprowadzić za pomocą ankiety (jeśli chcemy dotrzeć do większej liczby mieszańców) lub wywiadu indywidualnego (jeśli liczba osób jest mniejsza). Warto rozważyć zorganizowanie tzw. badania fokusowego (wywiadu grupowego). Pozwala ono na zaoszczędzenie czasu oraz zaobserwowanie interakcji, jakie rozgrywają się pomiędzy uczestnikami badania. Po wyborze metody, należy przystąpić do formułowania konkretnych pytań np. ”Co się Pani/Panu najbardziej podoba w okolicy?”; „Co Pani/Panu najbardziej przeszkadza?” „Proszę wymienić jedną rzecz, która według Pana/Pani, wymaga jak najszybszej zmiany”, etc.  Pamiętajmy również, że przydatne podczas sporządzania diagnozy są informacje zastane, takie jak dane statystyczne, opracowane wcześniej programy, informatory oraz fora  internetowe.

Wyniki diagnozy mogą potwierdzić nasze hipotezy i przypuszczenia. Mogą nas jednak bardzo zaskoczyć i przynieść nieoczekiwane efekty, odkrywając przed nami to, czego zupełnie się nie spodziewaliśmy. Czasami projekty, które realizujemy albo pragniemy realizować niekoniecznie wpisują się w oczekiwania beneficjentów. Dlatego zanim przystąpimy do zmieniania okolicy, w której żyjemy, warto jest dowiedzieć się, co rzeczywiście wymaga transformacji.     


Minimalizm. Nowa moda czy potrzeba społeczna?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
O minimalizmie robi się coraz głośniej, pojawia się także sporo polskich publikacji i blogów minimalistów. Niejednokrotnie pojawia się także opinia, że to tylko chwilowa moda. Na zweryfikowanie tego twierdzenia jest jeszcze za wcześnie, niemniej jest to dość wymagający trend i raczej trudno za nim podążać zupełnie bezrefleksyjnie. Nie da się tak...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-207489

Givebox - czyli społeczna wymiana z szafą w tle

TO DZIAŁA
„Nie ma tu firm, sponsorów, akcji pijarowych. To miejsce postawione przez mieszkańców dla mieszkańców. Opiera się na wzajemnym zaufaniu. Zakłada, że ludzie są życzliwi i dbają o dobro wspólne.“ – tak zachęcano do skorzystania z „Jeżyckiej Szafy“, czyli pierwszego polskiego GiveBox‘a, który stanął na jednej z poznańskich ulic. Dowiedzcie się więc...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-210892

Jak organizować inicjatywy społeczne dedykowane młodym ludziom?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Wyzwania nie omijają nikogo, w żadnym wieku. Wiedzą to zarówno młode osoby, które zmagają się z chorobami, jak i nastoletni rodzice, czy też uczniowie szkół z terenów wykluczonych cyfrowo. W wielu z nas budzi to na tyle dużo emocji, że chcemy pomóc młodym osobom w ich codziennej walce o lepsze dzisiaj i jutro. Ważne jednak jest to, żeby podejść ...
WIĘCEJ
Latest_square_7885047912_fadd841953_k
Latest_square_adventure-1807524_1920

Dawać wędkę, a nie rybę. Niestandardowe pomysły na pomaganie

TO DZIAŁA
 Pomaganie jest bardzo trudne, a skuteczne niesienie pomocy jest wręcz prawdziwą sztuką. Co to jest skuteczna pomoc? To działanie, które trwale zmienia sytuację. Najczęściej do tej zmiany nie wystarczy zaangażowanie pomagającego, ale konieczne, a nawet przesądzające o powodzeniu akcji, jest z...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-40120

Uczenie się jest sztuką. Jak się uczą społecznicy?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Społecznicy często wcielają się w role uczących, gdy prowadzą prelekcje czy warsztaty lub w rolę osób nauczanych. Psychologowie od dawna zgłębiają procesy uczenia, starając się rozpoznawać mechanizmy skutecznego zdobywania wiedzy i umiejętności. Dzięki wiedzy na temat stylów uczenia możemy przewi...
WIĘCEJ
Latest_square_untitled

Każdy może pomagać - jak zorganizować zbiórkę odzieży dla potrzebujących?

TO DZIAŁA
Kiedy zbliżają się specjalne okazje, gdy za oknem kolejna zmiana pór roku, gdy dzieci znów urosną o kolejny rozmiar, rodziny stają przed koniecznością wymiany czy poszerzenia garderoby. Nie dla wszystkich wysiłek z tym związany będzie związany tylko z pójściem do sklepu czy zamówieniem ze sklepu ...
WIĘCEJ