Konkurs_label Logotyp
Wood-trees-house-branches

Czego potrzebuje Twoja okolica? o diagnozie potrzeb społecznych

Od czego zależy powodzenia leczenia pacjenta? Od dobrze postawionej diagnozy. Tę analogię możemy  z powodzeniem wykorzystać do „uzdrawiania” naszego otoczenia. Zanim przystąpimy do wprowadzenia zmian, warto sprawdzić, co wymaga poprawy oraz usprawnienia. W tym celu przeprowadza się diagnozę potrzeb społecznych. Jest to badanie wykonywane w celu poznania potrzeb, problemów i oczekiwań społeczności lokalnej. W opracowaniu diagnozy społecznej brana jest pod uwagę wiedza i doświadczenie ludzi tworzących daną społeczność lokalną, w tym również ekspertów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji, którzy do nich należą. Często popełnianym błędem przy przeprowadzaniu diagnozy, jest pominięcie grup marginalizowanych społecznie, czyli seniorów, młodzieży, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz bezdomnych. Mając dobrze opracowaną diagnozę, nie tylko możemy wdrażać różne inicjatywy, ale także odwoływać się do niej podczas prowadzenia ważnych rozmów i negocjacji z przedstawicielami różnych instytucji,  organizacji i firm. Ponadto tworzenie diagnozy daje sygnał członkom społeczności lokalnej, że ich głos ma znaczenie oraz, że mają wpływ na sprawy otoczenia. 

Dzięki diagnozie społecznej uzyskujemy odpowiedzi na pytania: Jak jest? Dlaczego tak jest? Co trzeba zmienić? Jakie konkretne działania wdrożyć, by zrealizować zamierzony cel? Jeśli uda nam się na nie odpowiedzieć, wówczas możemy dopasować działania do potrzeb, znaleźć wsparcie, podnieść wiarygodność naszej organizacji i działań, a przede wszystkim uniknąć robienia czegoś w myśl zasady „sztuka dla sztuki”. Tylko dobrze postawiona diagnoza jest w stanie przynieść nam odpowiedź na to, czego rzeczywiście potrzebuje nasza okolica.

Jak się przygotować do przeprowadzenia diagnozy potrzeb społecznych? Po pierwsze, należy zastanowić się po co ją przeprowadzamy, a po drugie wybrać metodę, jaką będziemy się posługiwać przy gromadzeniu danych. Można wyróżnić kilka skutecznych narzędzi diagnostycznych, jednak najbardziej rozpowszechnioną jest metoda sondażu diagnostycznego. Możemy ją przeprowadzić za pomocą ankiety (jeśli chcemy dotrzeć do większej liczby mieszańców) lub wywiadu indywidualnego (jeśli liczba osób jest mniejsza). Warto rozważyć zorganizowanie tzw. badania fokusowego (wywiadu grupowego). Pozwala ono na zaoszczędzenie czasu oraz zaobserwowanie interakcji, jakie rozgrywają się pomiędzy uczestnikami badania. Po wyborze metody, należy przystąpić do formułowania konkretnych pytań np. ”Co się Pani/Panu najbardziej podoba w okolicy?”; „Co Pani/Panu najbardziej przeszkadza?” „Proszę wymienić jedną rzecz, która według Pana/Pani, wymaga jak najszybszej zmiany”, etc.  Pamiętajmy również, że przydatne podczas sporządzania diagnozy są informacje zastane, takie jak dane statystyczne, opracowane wcześniej programy, informatory oraz fora  internetowe.

Wyniki diagnozy mogą potwierdzić nasze hipotezy i przypuszczenia. Mogą nas jednak bardzo zaskoczyć i przynieść nieoczekiwane efekty, odkrywając przed nami to, czego zupełnie się nie spodziewaliśmy. Czasami projekty, które realizujemy albo pragniemy realizować niekoniecznie wpisują się w oczekiwania beneficjentów. Dlatego zanim przystąpimy do zmieniania okolicy, w której żyjemy, warto jest dowiedzieć się, co rzeczywiście wymaga transformacji.     


Głusi w przestrzeni publicznej

WYWIAD
Przy projektach dla Głuchych* połączyła je empatia, kreatywność i poczucie, że nie można godzić się na zastany porządek świata. Jak działania na rzecz osób niesłyszących wyglądają w praktyce, skąd biorą się pomysły na ich realizację i jak można zdobyć na nie finansowanie? Opowiedzą przedstawicielki organizacji, które każdego dnia podejmują takie...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-164531

Międzypokoleniowe inicjatywy społeczne, czyli o dialogu ludzi młodych i seniorów

TO DZIAŁA
Jakiś czas temu media obiegła informacja o domu spokojnej starości w Holandii, który zdecydował się na udostępnienie bezpłatnego zakwaterowania… studentom w ramach projektu niwelowania negatywnych skutków procesu starzenia się. Dom pod nazwą “Humanitas” w Deventer wymaga od młodych rezydentów “bycia dobrym sąsiadem” przez minimum 30 godzin ...
WIĘCEJ
Latest_square_grandparents-1131890_1920

Sąsiedzkie DKFy, kluby filmowe, kina plenerowe... Pomysły na działania społeczne z filmem w tle.

TO DZIAŁA
Wszyscy lubią oglądać filmy, a dostęp do dobrego kina jest dziś znacznie łatwiejszy niż kiedyś. Zamiast oglądać je w samotności, w domowym zaciszu, wykorzystajmy je jako pretekst do sąsiedzkiej integracji! Poniżej prezentujemy kilka pomysłów na wspólne działania z filmem w tle. 
WIĘCEJ
Latest_square_film
Latest_square_kids-girl-pencil-drawing-159823

Jak organizować edukację, która przygotowuje ludzi do życia społecznego i pomocy innym?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Edukacja przygotowująca ludzi do życia społecznego, kształcąca postawy obywatelskie i empatię wśród najmłodszych to jedno z większych wyzwań współczesności. Wymaga świadomości i dobrego wglądu w potrzeby dzieciaków. Jak to robić? Jest kilka reguł, które należy wdrażać do edukacji, by kształciła l...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-398532

Centrum Amarant, czyli tam gdzie lokalność spotyka kulturę

TO DZIAŁA
Amarant ma wiele znaczeń: to gatunek drzewa, kolor, popularna nazwa szarłata spożywczego. Poznań do tej listy dopisuje kolejne: wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie miasta. I nie są to puste słowa – Centrum Kultury Amarant intryguje od pierwszych chwil. 
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-207489

Minimalizm. Nowa moda czy potrzeba społeczna?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
O minimalizmie robi się coraz głośniej, pojawia się także sporo polskich publikacji i blogów minimalistów. Niejednokrotnie pojawia się także opinia, że to tylko chwilowa moda. Na zweryfikowanie tego twierdzenia jest jeszcze za wcześnie, niemniej jest to dość wymagający trend i raczej trudno za ni...
WIĘCEJ