Konkurs_label Logotyp
Motywacja

Co motywuje społecznika? Czyli psychologia zaangażowania

Angażując się w działania społeczne, tworząc i realizując projekty na rzecz wspólnego dobra, działamy zwykle pod wpływem motywacji wewnętrznej. Co to oznacza?   Psychologowie dzielą ludzką motywację na dwa rodzaje:  

- zewnętrzną
- opartą na systemie kar i nagród

- wewnętrzną - opartą na naszych celach, wartościach i przekonaniach  

W pracy zarobkowej głównym motywatorem jest pensja, ewentualnie inne benefity jak np. premie. Pod wpływem tych czynników wzbudzona zostaje motywacja zewnętrzna. W przeciwieństwie do motywacji wewnętrznej, bywa ona zawodna. Jej źródło nie pochodzi bowiem z nas samych, z naszych wartości i indywidualnych celów. Motywacja zewnętrzna działa w oparciu o prosty mechanizm: jest nagroda lub widmo kary - jest motywacja. Nie ma nagrody - motywacja zanika. Jednak człowiek to nie maszyna, dlatego prosty system wzbudzania motywacji zewnętrznej nie zawsze na niego działa. Badania psychologów jednoznacznie dowodzą, że - działając pod wpływem motywacji wewnętrznej - jesteśmy bardziej kreatywni i zaangażowani. A nasza praca przynosi znacznie lepsze rezultaty.
 By spełniać się w tym, co robimy, realizować swoje pasje i marzenia, wybieramy zadania, w których możemy działać pod wpływem motywacji wewnętrznej. Stąd bierze się zapał do pracy, nawet pomimo braku wymiernej zapłaty. Działalność społeczna, wolontariat czy praca na rzecz lokalnej społeczności to aktywności, których podejmujemy się zwykle z przyczyn osobistych: potrzeby pomocy innym, sprawdzenia się w nietypowej sytuacji czy budowania więzi.
Dlaczego tak wielu społeczników, pomimo braku finansowych profitów, działa na rzecz swojej małej ojczyzny lub kogoś, kto jest w gorszej sytuacji życiowej niż oni?

Z punktu widzenia psychologii da się to wyjaśnić w dość prosty sposób. Po pierwsze dlatego, że zyskują poczucie sprawczości i kompetencji. Po drugie dlatego, że - podczas wykonywania czynności motywowanych wewnętrznie - wyzwalany jest pewien specyficzny stan
psychologiczny, nazywany flow. To uczucie, gdy doświadczamy pełnego zanurzenia w jakiejś czynności, tracimy z oczu potrzeby fizjologiczne, a godziny upływają nam jak minuty. Przyjemność, jakiej wtedy doświadczamy, jest nagradzająca sama w sobie, a poziom wykonania danej czynności rośnie. Stan flow jest w naszym zasięgu wówczas, gdy stoimy przez ambitnym wyzwaniem, a poziom naszych umiejętności jest dopasowany do poziomu trudności zadania. Dodatkowymi wspomagaczami są: jasno wyznaczony cel i szybka informacja zwrotna. Jeśli po realizacji zadania spodziewamy się natychmiastowego feedbacku, szanse na osiągnięcie stanu flow rosną.
  Jeśli jeszcze się wahacie, czy warto angażować się w działania społeczne, pamiętajcie, że robicie to nie tylko dla innych, ale przede wszystkim dla siebie. Nic tak nie dowartościowuje, jak dobrze wykonane zadanie i poczucie, że nasze działania mają sens. 


Minimalizm. Nowa moda czy potrzeba społeczna?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
O minimalizmie robi się coraz głośniej, pojawia się także sporo polskich publikacji i blogów minimalistów. Niejednokrotnie pojawia się także opinia, że to tylko chwilowa moda. Na zweryfikowanie tego twierdzenia jest jeszcze za wcześnie, niemniej jest to dość wymagający trend i raczej trudno za nim podążać zupełnie bezrefleksyjnie. Nie da się tak...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-207489

Givebox - czyli społeczna wymiana z szafą w tle

TO DZIAŁA
„Nie ma tu firm, sponsorów, akcji pijarowych. To miejsce postawione przez mieszkańców dla mieszkańców. Opiera się na wzajemnym zaufaniu. Zakłada, że ludzie są życzliwi i dbają o dobro wspólne.“ – tak zachęcano do skorzystania z „Jeżyckiej Szafy“, czyli pierwszego polskiego GiveBox‘a, który stanął na jednej z poznańskich ulic. Dowiedzcie się więc...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-210892

Jak organizować inicjatywy społeczne dedykowane młodym ludziom?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Wyzwania nie omijają nikogo, w żadnym wieku. Wiedzą to zarówno młode osoby, które zmagają się z chorobami, jak i nastoletni rodzice, czy też uczniowie szkół z terenów wykluczonych cyfrowo. W wielu z nas budzi to na tyle dużo emocji, że chcemy pomóc młodym osobom w ich codziennej walce o lepsze dzisiaj i jutro. Ważne jednak jest to, żeby podejść ...
WIĘCEJ
Latest_square_7885047912_fadd841953_k
Latest_square_adventure-1807524_1920

Dawać wędkę, a nie rybę. Niestandardowe pomysły na pomaganie

TO DZIAŁA
 Pomaganie jest bardzo trudne, a skuteczne niesienie pomocy jest wręcz prawdziwą sztuką. Co to jest skuteczna pomoc? To działanie, które trwale zmienia sytuację. Najczęściej do tej zmiany nie wystarczy zaangażowanie pomagającego, ale konieczne, a nawet przesądzające o powodzeniu akcji, jest z...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-40120

Uczenie się jest sztuką. Jak się uczą społecznicy?

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Społecznicy często wcielają się w role uczących, gdy prowadzą prelekcje czy warsztaty lub w rolę osób nauczanych. Psychologowie od dawna zgłębiają procesy uczenia, starając się rozpoznawać mechanizmy skutecznego zdobywania wiedzy i umiejętności. Dzięki wiedzy na temat stylów uczenia możemy przewi...
WIĘCEJ
Latest_square_untitled

Każdy może pomagać - jak zorganizować zbiórkę odzieży dla potrzebujących?

TO DZIAŁA
Kiedy zbliżają się specjalne okazje, gdy za oknem kolejna zmiana pór roku, gdy dzieci znów urosną o kolejny rozmiar, rodziny stają przed koniecznością wymiany czy poszerzenia garderoby. Nie dla wszystkich wysiłek z tym związany będzie związany tylko z pójściem do sklepu czy zamówieniem ze sklepu ...
WIĘCEJ